Fra i dag kan 15-årige selv tilmelde sig donorregistret

15 – 17 årige kan fra i dag tilmelde sig donorregistret og tilkendegive deres holdning til organdonation (foto: Pixabay).

En ændring i Sundhedsloven gør det fra i dag den 1. juli 2019 muligt for unge fra 15 år at give samtykke til organdonation.

Hvis en donation bliver aktuel, inden personen er fyldt 18 år, kan forældrene dog modsætte sig donationen. Men alene det, at afdøde har tilkendegivet sin holdning, kan have stor betydning for de efterladte, der så ikke behøver træffe beslutning om organdonation eller ej samtidig med, man kæmper med tabet af sin kære.

Beslutningen om at ændre Sundhedsloven blev truffet i bred politisk enighed, som ræsonnerer med holdningerne i befolkningen generelt.

”Vores holdningsundersøgelse viser, at det er nemmest at sige ja på egne vegne og sværere at sige ja på andres vegne. Derfor er det vigtigt, at man selv tager stilling til organdonation ved at registrere sig i donorregistret og ikke overlader den beslutning til andre. Det kan de 15-17 årige nu også,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke en fast øvre aldersgrænse for at være organdonor. En stor del af dem, der donerer deres organer, er over 70 år gamle.

Selvom 80 procent af danskerne er positive overfor til organdonation, er der stadig mange, der ikke har registreret eller videreformidlet deres valg til pårørende. Kun cirka en femtedel af den voksne befolkning har ladet sig registrere i donorregistret. Ud af de registrerede siger over 90 procent ja til organdonation.

TILMELD DIG DONORREGISTRET:
Har du taget stilling til organdonation? Så kan du KLIKKE HER for at registrere, om du ønsker at donere dine organer. Du kan til hver en tid ændre din registrering.

DONORFOLDER MED SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM ORGANDONATION:
Få svar på dine spørgsmål om organdonation i Dansk Center for Organdonations donorfolder ved at KLIKKE HER.

Fakta om danskernes holdning til organdonation

Danskernes holdning til organdonation 1995-2015