Forskning i HPV hos nyretransplanterede

De fleste mennesker vil i løbet af deres liv få en eller flere infektioner med Human papillomavirus (HPV). Hos organtransplanterede er det velkendt, at forekomsten af vorter på huden er hyppigere end hos personer med normalt immunforsvar. Om det samme gælder for kønsvorter hos organtransplanterede ved vi meget lidt om.

Det er desuden velkendt, at organtransplanterede har øget risiko for hudkræft forårsaget af solpåvirkning. Man er i de senere år blevet tiltagende opmærksom på, at HPV kan forårsage kræft på hud og slimhinder på kønsdelene inkl. i analkanalen. Danske undersøgelser har fundet, at personer med nedsat immunforsvar har øget forekomst af disse kræftformer i forhold til personer med normalt immunforsvar.

Forekomsten af HPV infektion på kønsdelene, livmoderhalsen og analkanalen samt i halsen og forstadier til kræft disse steder hos danske nyretransplanterede kendes ikke.

I januar 2016 starter vi derfor et nyt forskningsprojekt, som er et samarbejde mellem Hud- og kønssygdomsklinikken, Bispebjerg Hospital, Kræftens Bekæmpelse og Nefrologisk klinik, Rigshospitalet. Studiet vil omfatte 200 nyretransplanterede patienter og 200 personer med normalt immunforsvar. Vi vil undersøge forekomsten af HPV på livmoderhalsen, penis, analkanalen og i halsen, og tillige forekomsten af forstadier til kræft på livmoderhalsen og i analkanalen.

Vores mål er at afdække mulige risikofaktorer for udvikling af forstadier til kræft på livmoderhalsen og i analkanalen bl.a. ved hjælp af et spørgeskema med spørgsmål vedrørende livstilsfaktorer, reproduktion, tidligere HPV relaterede lidelser og seksualvaner.

Viden om HPV infektion og forstadier til de kræftformer som HPV virus kan forårsage hos nyretransplanterede og viden om årsager til udvikling heraf er vigtig. Jo tidligere forstadier til HPV-relateret kræft opdages jo bedre er muligheden for behandling, så forstadierne ikke udvikles til egentlig kræft

Det er vores håb, at mange vil vise interesse for at deltage i forskningsprojektet.

Mvh. Helle Kiellberg Larsen, fungerende overlæge, ph.d. studerende, Hud- og kønssygdomsklinikken, Bispebjerg Hospital