Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Se Forretningsudvalgets seneste dagsorden og referater

Jan Rishave-landsformand

Landsformand
Jan Rishave
Telefon: 28 90 93 14
jan.rishave@gmail.com

Malene Madsen, Næstformand i Nyreforeningen

Næstformand
Malene Madsen
Tlf. 40 33 65 70
mm@nyre.dk

Henrik Nytofte Rasmussen

Fungerende
2. næstformand
Henrik Nytofte Rasmussen
Tlf. 60 60 43 12
henrik.og@dsa-net.dk

Gunner Nielsen

Repræsentant
fra Region Nord
Gunner Nielsen
Tlf. 98 38 33 72
gunner.nielsen@gmail.com

Repræsentant
fra Region Midt
Peter Husted Sørensen
Tlf. 60 82 58 40
peterhusted@outlook.dk

Repræsentant
fra Region Hovestaden
Jette Thaarup
Tlf.  22 81 46 78
jettethaarup@hotmail.com

Lone Haar

Repræsentant
fra Region Sjælland
Lone Haar
Tlf. 50 99 11 91
lone.haar@hotmail.com

Sekretær for forretningsudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk