Forretningsudvalget (FU)

Udvalg i Nyrefporeningen

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.

Malene Deele

Landsformand
Malene M. Deele
Tlf. 43 14 13 11
md@nyre.dk

Michael Rosenkvist

Næstformand
Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
mr@nyre.dk

Henrik Nytofte Rasmussen

2. næstformand
Henrik Rasmussen
Tlf. 60 60 43 12
hr@nyre.dk

Gunner Nielsen

Repræsentant
fra Region Nord
Gunner Nielsen
Tlf. 98 38 33 72
gunner.nielsen@gmail.com

Jette Thaarup

Repræsentant
fra Region Hovestaden
Jette Thaarup
Tlf.  22 81 46 78
jt@nyre.dk

Repræsentant
fra Region Midt
Peter Husted Sørensen
Tlf. 60 82 58 40
peterhusted@outlook.dk

Boris Holm

Repræsentant
fra Region Sjælland
Boris Holm
Tlf. 60 19 66 72
bh@nyre.dk

Kent Thomsen

Repræsentant
fra Region Syd
Kent Thomsen
Tlf. 23 64 99 82
kentharristhomsen@outlook.dk

Sekretær for forretningsudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk