Formodet samtykke

Nyreforeningen arbejder aktivt for formodet samtykke.

Det formodede samtykke indebærer, at man uden at indhente en direkte tilkendegivelse fra patienten beslutter at antage, at patienten, hvis denne var blevet spurgt, ville have givet sit samtykke.

Konkret i forhold til organdonation betyder indførelsen af formodet samtykke således, at hvis man hverken har tilmeldt eller frameldt sig donorregisteret, betragtes man automatisk som villig til at donere.