Formandsskabets nytårshilsen til medlemmerne 2019

Kære medlemmer

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke jer alle – frivillige og tillidspersoner over hele landet – for jeres flotte indsats i 2018. Vi nyder samarbejdet og vi er stolte af de resultater, vi sammen skaber.

Et af sidste års resultater var den nye struktur, vi har indført og som vil lette vores politiske sagers gang igennem foreningen. Den nye struktur skal frigive flere menneskelige ressourcer, så vi sammen kan løfte flere opgaver bedre.

Vi tager derfor optimistisk fat på 2019, hvor vi glæder os til at se de nye udvalg – patient-, donor- og pårørendeudvalget – komme i gang med at revurdere og prioritere Nyreforeningens målsætninger om at forbedre vilkår og behandlingsmuligheder for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer.

Ud over, vi internt skal fastholde fokus på vores målsætninger, skal vi også være endnu stærkere til at formidle vores arbejde og det vi står for. I det kommende år vil vi derfor både have stor fokus på politiske strategier og kommunikation.

Vi ser frem til et nyt og spændende år sammen med jer.

De bedste januarhilsener
fra
Malene og Jan