Folkepension

Når du fylder 65 år, er du ikke længere berettiget til førtidspension, og du kan søge folkepension. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Følgende kriterier har betydning for folkepensionens størrelse:

  • Har du dansk indfødsret?
  • Har du fast bopæl i Danmark?
  • Hvor længe har du boet i Danmark?

Fyldte du 60 år før den 1. juli 1999, får du først folkepension, når du fylder 67 år.