Flexible regler for Flextrafik

Det er op til sygehusledelsen i de enkelte regioner at afgøre, hvordan FlexTrafik skal forholde sig, når de kører med patienter i særlige risikogrupper.
Og de regler er vidt forskellige i de fem regioner. Man kan sige, at retningslinierne for Flextrafik flexer.
For eksempel har Anker Olthaver været bekymret i Region Sjælland, hvor han flere gange om ugen bliver transporteret fra sit hjem i Haslev til dialyse på Holbæk Sygehus.

Se omtalen af Anker Olthaver her

Og i Region Midt sidder Curt Sørensen og er bekymret, fordi han fra den ene dag til den anden fik ændret sin transport til dialyse på Skejby Sygehus fra enetransport til transport med flere personer i bilen med følgende stærkt forlænget transporttid.

Forsigtige i Nord og Syd

Grundet  Covid-19 pandemien, har patienter, som er berettiget til transport,  frem til slutningen af maj kørt alene med chaufføren i bilerne fra FlexTrafik for at mindske risikoen for smitte.

I forbindelse med genåbningen af Danmark er der blandt andet sket en ændring i kørselsreglerne.

Der er ingen lovmæssige krav, der gør at man er berettiget til  solotransport. De enkelte regioner bestemmer  selv, hvordan kørslen i regionen planlægges. Helt overordnet er det sygehusledelserne i regionerne, der tager den endelige beslutning. Eksempelvis, har man i Region Syddanmark  ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at patienter i risikogruppen – fastsat af Sundhedsstyrelsen fortsat kører alene med chaufføren, mens øvrige patienter kører samkørsel.  Dette er en beslutning som løbende  revideres.

Overlæge Helle Thiesson fra OUH, der er formand for Nefrologisk Selskab bekræfter disse regler.

På intranettet for Odense Universitetshospital står der forklaret, at kørslen fra den 2. juni som udgangspunkt bliver lavet som samkørsel for maksimalt to personer, der skal sidde på bagsædet. MEN står der:

“Patienter i risikogruppen – fastsat af Sundhedsstyrelsen – kører dog fortsat alene med chaufføren”.

Regional tolkning

Nyreforeningen har henvendt sig til Trafikselskaberne i Danmark, der er en paraplyorganisation for de regionale trafikselskaber. Den er ejet af kommuner og regioner og har blandt andet til opgave, at udbyde kørslen til de private vognmænd.
Men flextrafikcheferne i de regionale trafikselskaber henviser til den visiterende myndighed, altså til regionerne, der afgør serviceniveauet inden for de gældende rammer og muligheder i flextrafikken.
Chefkonsulent Morten Andersen fra Trafikseelskaberne i Danmark oplyser, at meldingen fra hans kreds af flextrafikchefer er, at de ikke er bekendt med de nærmere interne retningslinjer og eventuelle forskelle i praksis. Det er ude i de enkelte regioner beslutningen træffes.

Danske Regioner er heller ikke bekendt med de regionale forskelle, hvad angår kørsel af personer i særlig risikogruppe i biler fra Flextrafik.