Flere kan blive testet for covid 19

I begyndelsen af april ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for, hvem der kan blive testet for coronavirus.
Fremover kan de praktiserende læger henvise borgere med blot milde symptomer direkte til en test for coronavirus. Det gælder for eksempel personer, som bor med familiemedlemmer, der er særligt udsatte som nyrepatienter.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinier for henvisning til test her

Nyresyge er på Sundhedsstyrelsens liste over særlige risikogrupper, men der er ingen data, der viser, at nyresyge er mere modtagelige for Coronavirus end andre grupper.

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper