Fleksjob

Hvis du som nyresyg ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår, og revalidering, optræning eller forsøg på omplacering på arbejdsmarkedet ikke er muligt, kan et fleksjob være en mulighed for dig.

Mange er i job, når de bliver nyresyge og er naturligvis interesserede i at blive i jobbet – dog på vilkår, hvor der tages hensyn til deres helbredsmæssige begrænsninger. Arbejdsgiverne er også ofte interesserede i at beholde medarbejderen, hvis de kompenseres lønmæssigt. Det kan der være gode muligheder for.

For at få tilkendt et fleksjob, er det en forudsætning, at du har en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne. Arbejdsevnen kan være nedsat af fysiske, psykiske og sociale årsager. Begrænsningen i din arbejdsevne bliver vurderet efter ethvert erhverv. Derudover skal alle muligheder for revalidering, aktivering og andre foranstaltninger, der kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet på normale vilkår, være afprøvet.

Arbejdsevnen er din evne til at opfylde de krav, der bliver stillet på arbejdsmarkedet – så du kan blive helt eller delvist selvforsørgende. I visse tilfælde, fx ved akut skade eller sygdom, og hvor det er åbenlyst, at du ikke kan klare et almindeligt job, kan du overgå direkte til et fleksjob.

Er du under 40 år, kan du højst få tildelt et fleksjob i fem år ad gangen. Når de fem år er gået, skal kommunen tage stilling til, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Er du over 40 år, kan du efter det første fleksjob få et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i en sådan grad, at du ikke vil komme til at kunne udføre et job på ordinære arbejdsvilkår.

En dialysepatient, der står på venteliste til en nyretransplantation kan godt få bevilget fleksjob, selvom det forventes, at en transplantation vil forbedre arbejdsevnen (øvrige kriterier skal dog være opfyldt). Det skyldes, at man ikke ved, hvornår transplantationen sker. Det kan gå stærkt – men det kan også ske, at man aldrig får tilbudt en transplantation.

Det kan anbefales at have sin fagforening (tillidsrepræsentant) med, når der skal forhandles løn og ansættelsesvilkår i forbindelse med etablering af fleksjob.

Hvis du får afslag på fleksjob, har du krav på at få en begrundet afgørelse med klagevejledning fra dit jobcenter. Få altid afgørelsen skriftligt, så du kan se, hvilke oplysninger og argumenter jobcentret har lagt til grund for afslaget. Det kan også hjælpe dig til at vurdere, om du er enig eller uenig i afgørelsen, og om du skal bruge din klagemulighed. Hvis du ønsker at klage, skal du inden fire uger (= 28 dage) sende din klage til dit jobcenter.