Få en bisidder fra Nyreforeningen

Bisidderne, hvor af nogle ses her, har været på kursus i foreningen med bl.a. konflikthåndtering. Foto: Jan Jensen.

Nyreforeningen kan nu tilbyde medlemmerne landet over at få en bisidder med til samtale på kommunen, jobcentret eller hospitalet.

Der kan være mange årsager til at tage en bisidder med til en samtale. En af de mest almindelige årsager er dårlig kommunikation med sagsbehandleren. Men ønsket om en bisidder kan også skyldes, at man ikke kan overskue at sidde alene overfor ”systemet”, at man frygter at blive for følelsesmæssig berørt under mødet og for eksempel blive vred og ulykkelig.

Bisidderne er frivillige og har alle gennemført et dagsforløb i Nyreforeningen om kommunikation, samtaleteknik samt krisehåndtering og haft praktiske øvelser.

Denne medlemsservice er landsdækkende. Hvis du ønsker at få en bisidder med til en samtale, kan du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver Jan Jensen på mail jj@nyre.dk.