Patienterstatningen

Du kan søge erstatning for smitte med COVID-19 efter sundhedsfaglig behandling

Hvis du er blevet smittet med COVID-19 hos egen læge, på et sygehus eller plejehjem, kan der være tale om en patientskade, der kan søges erstatning for.

Opdateret den 09.02.2021

Som nyresyg kan du være nødsaget til ofte at gå til egen læge eller komme på sygehuset. Bliver du i forbindelse med disse besøg smittet med COVID-19, kan du have ret til erstatning for patientskade. Denne ret gælder i øvrigt alle led af sundhedsvæsenets behandling, dvs. også smitte i forbindelse med eksempelvis hjemmedialyse.

Det er vigtigt at pointere, at loven ikke giver ret til erstatning, hvis du er syg i et par uger og derefter kommer dig helt. Erstatning gives i tilfælde ved eksempelvis varige følger, smerter eller tab af erhvervsevne.

Patienterstatningen har i oktober måned 2020 anerkendt en ansøgning om erstatning fra efterladte til en person, som blev smitte med COVID-19 med døden til følge. I sager som disse, kan der være mulighed for, fx at søge erstatning for tab af forsørger.

Patienterstatningen har pr. 26. oktober 2020 modtaget 144 ansøgninger om erstatning ved COVID- 19 relaterede skader. Heraf er 24 ansøgning om erstatning vedrørende smitte med COVID-19 på hospitaler, egen læge med videre. Selvom det lyder af mange, er antallet af ansøgninger om erstatning lavere, end hvad man kunne forvente. Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen frygter, at patienter eller pårørende går glip af erstatning, fordi de ikke ved, at muligheden findes. Hun minder samtidig om, at der skal være tale om alvorlige skader, før man kan få erstatning.

Hvornår kan man søge erstatning:

Patienterstatningen deler sager vedrørende COVID-19 ind i tre kategorier:

  • Patienter smittet med COVID-19 på sygehus, plejehjem, egen læge eller lignende
  • Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19
  • Skadet på grund af udskudt behandling

Hvis du er smittet med COVID-19 og har mistanke om, at du er blevet smittet efter sundhedsfaglig behandling, bør du anmelde skaden hos Patienterstatningen.
Bemærk, at der i forbindelse med patienterstatning er en anmeldelsesfrist på 3 år.
I den forbindelse skal du sørge for, at kunne dokumentere din skade, for eksempel ved at kunne fremvise en positiv COVID-19 test og en beskrivelse af dine gener. Hvis du blive påført coronasmitte på hospitalet, plejehjem eller hos egen læge skal du derfor sikre dig, at det bliver påført i journalen som en såkaldt utilsigtet hændelse, uanset om du er blevet syg eller ej. Bivirkningerne kan komme senere og så er det vigtigt, at det fremgår af journalen hvor du er blevet smittet.

Hvis du får afslag, for eksempel fordi det vurderes, at COVID-19 følgerne, i forhold til din nyresygdom, ikke er alvorlige nok, bør du i særlig grad overveje at søge rådgivning hos en advokat.

Er du i tvivl om du kan søge erstatning eller klage over dit afslag?

Søren Kroer er erstatningsadvokat, og han arbejder frivilligt for Nyreforeningens medlemmer. Du kan kontakte Søren, hvis du står med en patienterstatningssag og er usikker på, om du skal klage eller om du skal gå videre med et eventuelt afslag.

Kontaktoplysninger Søren Kroer:
Tlf. 71 99 29 29
E-mail: sk@kroerfink.dk
www.kroerfink.dk