Du-kan-blive-transplanteret-i-en-anden-region

Du kan blive transplanteret i en anden region

Du bestemmer selv, hvor du vil transplanteres, hvis du har en levende donor. Du behøver altså ikke at blive transplanteret på det hospital, du geografisk set er tilknyttet, hvis du foretrækker et andet transplantationssted.

Det betyder, at hvis du f.eks. bor i Region Sjælland men ønsker at blive transplanteret på Odense Universitetshospital, så dækker din hjemregion selve transplantationen.

Har du ikke en levende donor men står på venteliste til at modtage en nyre fra en afdød donor, så bestemmer placeringen af din bopæl, hvilket transplantationssted du er tilknyttet.

Regler for transportudgifter

Ved transport i forbindelse med transplantation og ambulante kontroller på et hospital i en anden region refunderes transportudgiften svarende til nærmeste transplantationssted. Reglerne for dette er beskrevet i “Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven”.

Hvis du bliver henvist til et andet hospital som led i almindelig aftale mellem transplantationsstederne, bliver det nye hospital opfattet som ”hjemsygehus”, og du får hele transportudgiften refunderet.

Hvis du har brug for at blive kørt, er det din hjemregion, der arrangerer bus eller taxakørsel medmindre andet aftales.

De tre transplantationssteder

Der er tre steder i Danmark, der udfører nyretransplantationer; Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital.