Donorudvalget

Nyreforeningens Donorudvalg

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget

Nyreforeningens mål på donor og transplantationsområdet

Billede mangler

Formand
Karin Riis-Jørgensen
Tlf. 40 30 98 16
karin@karinriis.eu

Jens Havskov Sørensen

Jens Havskov Sørensen
Tlf. 50 93 38 74
havskov@gmail.com

Tom Meyer Pedersen

Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet.pedersen@outlook.dk

Peter Husted Sørensen
Tlf. 60 82 58 40
peterhusted@outlook.dk

Billede mangler

Marlene Abel
abel.marlene@gmail.com

 

Sekretær for Donorudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk