Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.

Kommissorium for Donorudvalget

Se Donorudvalgets seneste dagsorden og referater.

Formand
Lilly Mogensen
Tlf. 21 72 03 05
lillym@stofanet.dk

Peter Husted Sørensen
Tlf. 60 82 58 40
peterhusted@outlook.dk

Jens Havskov Sørensen

Jens Havskov Sørensen
Tlf. 50 93 38 74
havskov@gmail.com

Tom Meyer Pedersen

Tom Meyer Pedersen
Tlf. 24 45 68 67
slottet@pedersen.mail.dk

Sekretær for Donorudvalget: Michael Buksti, tlf. 40 90 29 48, mb@nyre.dk