Der er 700 forskellige bakterier i din mund

Sygeplejersker og nyretransplanterede er ikke nok opmærksomme på mundhygiejnen.

Det er en af konklusionerne i et bachelorprojekt, som Louise Rüsander Pedersen og Nina Krigslund Dietz-Larsen har lavet på sygeplejeuddannelsen i Odense.

Gennem tre måneder har de to nu uddannede sygeplejersker arbejdet med projektet om nyrerecipienters håndtering af mundhygiejne, hvor de blandt andet via spørgeskemaundersøgelse hos Nyreforeningens medlemmer ville finde frem til, hvordan nyrerecipienters håndtering af deres mundhygiejne forholder sig.

”Vi fik 23 besvarelser, og kunne ud fra vores resultater konkludere, at der overordnet set var en tendens til at flertallet havde styr på dele af mundhygiejnen, men også at der var mange detaljer i forhold til retningslinjerne, der manglede blandt andet ved brug af mundskyl, tandbørstens hårdhed, tandrensning mellem tænderne og i forbindelse med hvor ofte de besøger tandlægen. Desuden så det ud til, at deltagerne ikke havde modtaget undervisning i korrekt udførelse af mundhygiejne, i forbindelse med deres transplantation”, fortæller de to nyuddannede sygeplejersker.

Da besvarelserne var relativt lave i antal, er resultaterne hverken generaliserbare eller repræsentative i forhold til nyrerecipienter generelt.

Sætte øget fokus på mundhygiejne

På sigt vil projektets udbytte være med til at sætte fokus på mundhygiejne både blandt nyrerecipienter og sygeplejersker.

Bacheloren er sendt ud til både nyremedicinsk afdeling og kæbekirurgisk afdeling på OUH, som forhåbentlig kan få gavn af projektet.

Og så er der jo kommet en uventet med- eller modspiller med i eksamensopgaven. Corona-virussen.

”Selve forløbet med udarbejdelsen af dette projekt har gennem vores egne øjne været udfordrende grundet COVID-19 situationen. Vi har dermed ikke haft mulighed for at udføre den oprindelige dataindsamling, som vi havde håbet på, dog synes vi, at vi endte ud med et godt resultat. Der har været bump på vejen i forhold til, hvad der har kunne lade sig gøre. Derfor har vi været nødsaget til at tænke i andre baner i forhold at få projektet på benene”.

Mangel på lokale retningslinjer

Det kan virke som om tandhygiejnen står i skyggen af en kommende nyretransplantation. I bacheloropgaven står:

”Vi observerede, at nyrerecipienterne ikke gjorde personalet opmærksomme, hvis de manglende hjælpemidler eller hjælp til mundhygiejnen. Desuden spurgte sygeplejerskerne ikke ind til emnet. Ifølge den kliniske sygeplejespecialist bestod den manglende viden af, hvor godt patienterne selv havde styr på mundhygiejne. Endvidere var der mangel på lokale retningslinjer, angående hvordan og hvornår, der skulle spørges ind til mundhygiejne. Dette betød også, at emnet blev overset ved ernæringsscreeninger, hvor mundens status kan have afgørende indflydelse på evnen til at indtage føde. Dermed kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget nyrerecipienter og sygeplejersker ved omkring håndtering af mundhygiejne.”

Munden er grobund for omtrent 700 forskellige bakterier, som danner belægninger på tænderne.