Den komplicerede nyre – om blodsukkerregulerende hormoner og diabetes

Diabetes er den hyppigste årsag til nyresvigt, men nu er ny lovende diabetesmedicin kommet på markedet. På Rigshospitalet undersøger læge Morten Jørgensen og hans kollegaer, om den kan komme nyrepatienter til gode.

Af Jonas Bruun

Årsagen til at Morten Jørgensen i sin tid valgte at specialisere sig i nefrologi, var nyrens mange og komplicerede funktioner. Nyren sørger både for udskillelse af affaldsstoffer, for opretholdelse af væskebalancen og blodtryk og ikke mindst for reguleringen af vigtige hormoner. Det er hormonerne, og især de blodsukkerregulerende hormoner, der har Morten Jørgensens interesse for tiden. Det er der en simpel grund til – omkring 20 procent af patienter med dialysekrævende nyresvigt har diabetes. Og de er svære at behandle med almindelig diabetesmedicin, for når nyrerne ikke fungerer, kan de ikke udskille medicinen og så risikerer man at gøre ondt værre.

”Blodsukkeret kan ryge ud af kontrol, hvis medicinen ophober sig i kroppen, og man begynder at få bivirkninger. Der findes kun få præparater, man kan bruge til dialysepatienter, hvilket gør det til en særlig udfordring at behandle diabetes hos folk der har svær nyresygdom.”

Man kender ikke til den præcise sammenhæng mellem diabetes og nyresygdom, men man har længe vidst, at diabetes kan udvikle sig til nyresygdom, og mange af de dialysepatienter der endnu ikke har diabetes, har stadig tegn på prædiabetes, altså noget der kan udvikle sig til egentlig diabetes.

”Man ved at diabetes handler om meget mere end blodsukkeret, blandt andet at den angriber de små blodkar i kroppen, og da der er en del små kar i nyren, er det ofte der man kan blive ramt. Nyren er et avanceret organ og diabetes en kompleks sygdom.

Dialyse, diabetes

Det studie, Morten Jørgensen fik støtte til, handler om et specielt hormon, inkretinhormoner, og især om man risikerede at fjerne disse hormoner under hæmodialyse.

”Grundlæggende set har vi brugt den samme dialysemetode 20-30 år, men filtrene er blevet mere effektive og blodet ryger hurtigere rundt, så dialysen er generelt mere effektiv, og det er jo godt. Men vi havde en mistanke om, at nogle af de blodsukkerregulerende hormoner, især inkretinhormonerne, også blev renset ud, hvilket formentlig er uhensigtsmæssigt, for det skal man have et vist niveau af. Under vores forsøg fandt vi heldigvis ud af, at selvom en stor del blev filtreret fra, havde vores patienter en nogenlunde hormonrespons efter et måltid. Det er vigtigt for os at vide, især fordi noget af den nye meget lovende diabetesmedicin går ind og påvirker blandt andet inkretinsystemet.”

Ny medicin til diabetikere

Den nye bølge af diabetesmedicin er, bortset fra et enkelt præparat, indtil videre ikke godkendt til svær nyresygdom. Det skyldes, at man endnu ikke har tilstrækkelig med viden og erfaring med stofferne til netop denne patientgruppe. Det er Morten Jørgensens håb, at den forskning han og kollegaerne på Rigshospitalet udfører i sidste ende munder ud i, at man også kan bruge medicinen til diabetikere med nyresygdom.

”Det er en meget lovende behandling for nyreraske patienter, og det ser ud til at være med færre bivirkninger og bedre blodsukkerkontrol. Det er vores håb. at nogle af de her præparater kan blive en del af en behandlingsstrategi for de nyresyge diabetikere. Det er en gruppe patienter, der som sagt er svære at behandle, og hvor vi i lang tid har ønsket en bedre behandling.”

Hvordan er sammenhængen mellem diabetes og nyresygdom?

”Diabetes er kendt for at ødelægge nyrerne i større eller mindre omfang. Det er den hyppigste kendte årsag til at man ender i kronisk dialysebehandling. 23 % af alle danske patienter, der behandles med dialyse har sukkersyge. En stor del af de i øvrigt ellers raske dialysepatienter har prædiabetes dvs. tidlige tegn til sukkersyge. Disse patienter er ikke endt i dialyse på grund af sukkersygen, men deres dårlige nyrefunktion gør formentligt at de får de tidlige stadier af sukkersyge. Sat på spidsen kan man sige at sukkersyge kan gøre dig nyresyg og nyresygdom kan give dig sukkersyge.”

Hvorfor er denne patientgruppe en særlig udfordring?

”Dialysepatienter, der også har sukkersyge, har en øget risiko for komplikationer i form af f.eks. hjerte-kar sygdomme. Man vil derfor gerne behandle sukkersyge så godt som muligt for at minimere denne risiko. Det kan desværre være svært fordi mange af de præparater man normalt ville bruge til nyreraske sukkersygepatienter, ikke kan bruges til dialysepatienter. Udvalget af sukkersygemedicin er derfor meget begrænset og vi har brug for nye stoffer, der både er sikre at bruge og som virker godt hos dialysepatienter med sukkersyge.”

Hvad er det for en medicin i undersøger?

Vi undersøger både de naturlige hormoner (inkretinhormoner) og medicin der kopiere disse hormoners virkning. Ind til videre er et enkelt stof (linagliptin), der virker på inkretinsystemet, godkendt til behandling af dialysepatienter. Men dag behandlingen er meget ny, ved man ikke om det virker bedre end den øvrige diabetesmedicin og hvordan effekten er på længere sig hos nyresyge. Man ordinerer derfor fortsat med nogen forsigtighed.

Hvad er perspektivet?

”Samtidig med at vi finder ud af en masse omkring sukkersyge og nyresygdom håber vi på at kunne gøre behandlingen af sukkersyge hos nyresyge patienter bedre så man i sidste ende får et bedre og længere liv. Behandling med nogle af de undersøgte hormoner kunne meget vel være en ny strategi, der kunne opfylde disse mål.”

 

Bragt i Nyrenyt, august 2014.