Den befolkningsrettede indsats for organdonation

Den befolkningsrettede indsats for organdonation

  1. Nudging indeholder potentiale til at løse den problematik, at mange danskere ikke har registreret deres holdning til organdonation i Donorregistret.
  2. Nudging indeholder de fordele, at metoden:
    1. Betinger en stærk informationsindsats om organdonation
    2. Giver stor sikkerhed for at den registrerede holdning i Donorregistret udtrykker folks faktiske holdning
    3. Respekterer individets ret til ikke at registrere sin holdning til organdonation
  3. Hvis nudging mod forventning ikke giver de ønskede resultater i Danmark, bør formodet samtykke indføres.
  4. Ved indførelse af formodet samtykke skal følgende opfyldes:
    1. Udtagelse af organer fra hjernedøde patienter må kun ske, såfremt afdøde ikke har tilkendegivet at være imod og såfremt de nærmeste pårørende ikke er imod. Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle/samlever, børn over 18 år og forældre.
    2. Donorregistret skal opretholdes og kommuner skal opfordre befolkningen til at tage stilling.