Deltagere til patient- og pårørendeudvalg søges

Kunne du tænke dig at være med i et patient- og pårørendeudvalg for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser?

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en spørgeskemaundersøgelse, som afdækker patienters oplevelser af kvaliteten af ydelser og service på danske hospitaler. Hvert år udsendes spørgeskemaer til ca. 270.000 indlagte og ambulante patienter. Formålet med undersøgelsen er at give afdelinger input til at forbedre kvaliteten til gavn for deres patienter.

LUP vil gerne inddrage patienter og pårørende i den løbende udvikling af deres undersøgelse og håber, at du har lyst at være med til at give din viden og erfaring videre. Patient- og pårørendeudvalget vil bl.a. beskæftige sig med, hvordan patienter kan motiveres til at svare på spørgeskemaet og komme med ideer til de årlige temaspørgsmål samt hvordan det skriftlige materiale og undersøgelsens resultater i højere grad målrettes patienter.

Er du interesseret?

Hvis du ønsker at deltage, så tilmeld dig via det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2015.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk, kan du ringe på 38 64 99 66, så får du hjælp til at udfylde det over telefonen.

Udvælgelsen af patienter og pårørende vil ske ved individuelle samtaler i starten af 2015. Samtalerne kan afholdes over telefonen. For at ansøge skal du have haft en relation til sygehusvæsenet indenfor de seneste to år enten som patient eller pårørende.

Udvalget vil komme til at bestå af ti patienter og pårørende, der udpeges for en 2-årig periode fra januar 2015. Der vil blive afholdt tre møder om året, og det første møde er onsdag den 25. februar, 2015. Efterfølgende møder vil blive afholdt den 19. maj og den 20. oktober, 2015. Alle møder afholdes i Odense fra kl. 10-12 med efterfølgende frokost. Det vil være muligt at få dækket transportudgifter med egen bil eller offentlig transport.

Yderligere information

Hvis du ønsker at læse uddybende om baggrund og formål med patient- og pårørendeudvalget, kan du finde et kommissorie for udvalget på www.patientoplevelser.dk/lupudvalg/kommissorium, og på www.patientoplevelser.dk/LUP kan du læse mere om selve spørgeskemaundersøgelsen. Du er også velkommen til at ringe til projektleder Mette Foged på tlf. 38 64 99 68, hvis du har spørgsmål.