Deltag i stor europæisk spørgeskemaundersøgelse om behandling af nyresvigt

Er du i dialyse eller transplanteret? Så kan du bidrage til et stort europæisk forskningsprojekt og være med til at forbedre behandling og sikre lige adgang til behandling for patienter med nyresvigt.

En gruppe forskere fra Amsterdam er i gang med et stort europæisk forskningsprojekt, og de søger danske nyrepatienter i dialyse eller transplanteret, som vil besvare et spørgeskema:

Vi er forskere på AMC hospitalet i Amsterdam og foretager denne undersøgelse som led i et stort europæisk forskningsprojekt kaldet EDITH. EU forsøger at etablere lige adgang til alle behandlingsformer for patienter med nyresvigt. Undersøgelsens resultater vil hjælpe os til at forstå den nuværende situation og forbedre behandlingskvaliteten. Hent informationsmateriale med yderligere information om spørgeskemaundersøgelsen her.

Undersøgelsen er anonym. Udfyldelsen af spørgeskemaet tager 10-15 minutter. Du er velkommen til at sende linket til undersøgelsen til andre dialyse- og nyretransplanterede patienter.

KLIK HER for at deltage i undersøgelsen

Du kan også deltage ved at udfylde dette skema – og sende det på mail til Rianne de Jong på AMC Hospital, Amsterdam: edith@amc.uva.nl. OBS. Har du ikke mulighed for at indsende dokumentet elektronisk, er du velkommen til at sende det på post til Nyreforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Så scanner og sender vi det til forskergruppen.

Forskerne på EDITH-projektet er taknemmelige for dit bidrag til undersøgelsen.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker mere information eller har spørgsmål, kontakt venligst Danmarks EDITH-kontaktperson:

Overlæge, dr. med. James Heaf på jagh@regionsjaelland.dk
Eller Rianne de Jong på AMC Hospital, Amsterdam, via edith@amc.uva.nl

Kort om EDITH-projektet

EDITH* er et pilot projekt, der er delvist finansieret af Europa-kommissionen. Formålet med projektet er at gennemgå og vurdere de forskellige behandlingsmuligheder for nyresvigt (End Stage Kidney Disease, ESKD), der i øjeblikket benyttes i hele EU, samt at undersøge faktorer der påvirker valg af behandling. Det skal medføre opsamling af vigtig viden, der kan øge behandlingskvaliteten og sikkerheden for levende donorer og modtagere.

Læs mere om EDITH-projektet på hjemmesiden her

*EDITH står for: The Effect of Differing Kidney Disease Treatment Modalities and Organ Donation and Transplantation Practices on Health Expenditure and Patient Outcomes.