De unge vil frem i lyset

Unge mennesker

Nyreforeningens unge vil frem i lyset. Foto: Colourbox

Overgangen fra barn til voksen i Nyreforeningen skal være lettere.

Og på hovedbestyrelsesmødet i januar 2021, blev det første skridt taget.

Det skete, da børne- og ungegruppen fik lov til at betegne sig som NFBU og organisere sig som en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen, hvor de fremover må sende en repræsentant til møderne.

”De føler navnet giver mere tyngde og en tættere relation til Nyreforeningen, og så er navnet en fin pendant til de andre nordiske “børn og unge grupper”, siger Henrik Nytofte Rasmussen, der er fungerende 2. næstformand i Nyreforeningen og ansvarlig for børne- og ungeområdet.

NFBU står for Nyreforeningens børn og unge.

NFBU blev navnet

Henrik Nytofte Rasmussen fortsætter:

“I Nyreforeningen har vi en gruppe meget engagerede unge, der planlægger både fysiske og online aktiviter for unge og teenagere, samt deltager i forskellige projekter til gavn for unge med nyresygdom.

De unge har det sidste års tid også haft fokus på, hvilke tiltag, man kan gøre for de unge, der er blevet for “gamle” til at være en del af ungegruppen, der slutter, når man bliver 30 år.

Efter at have repræsenteret Danmark på den første fælles Nordisk unge konference i september 2019, besluttede “ungegruppen” på eget initiativ, at ændre deres navn til arbejdsgruppen NFBU (Nyreforeningens børn og unge). De føler navnet giver mere tyngde og en tættere relation til NF, og så er navnet en fin pendant til de andre nordiske “børn og unge grupper”. NFBU vil gerne være en mere integreret del af Nyreforeningens organisation. De vil gerne sidde med på hovedbestyrelsesmøder, hvor de både kan høre om, hvad der arbejdes med i foreningen samt med egne ord fremlægge ideer på ungeområdet.

Deltager i HB-møderne

Selvom jeg som fungerende 2. næstformand repræsenterer børne-, unge- og børnefamilieområdet i forretningsudvalget og på hovedbestyrelsesmøder, så tror jeg på, at de bedste til at fremlægge forslag til aktiviteter på ungeområdet, er de unge selv. Som den tidligere 2. næstformand har jeg bakket op om de unges navneskifte til NFBU. Jeg tror på sigt, at det giver god mulighed for at skabe større sammenhæng fra barn til voksen i Nyreforeningen.

Derfor er det også glædeligt, at det på sidste hovedbestyrelsesmøde i januar blandt andet blev vedtaget: – at “ungegruppen” fremover betegnes som NFBU (Nyreforeningens børn og unge) – at gruppen organiseres som en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen – at NFBU modtager en stående invitation til deltagelse i hovedbestyrelsesmøder med én person.

Du kan læse mere om beslutningen på Nyreforeningens hjemmeside ved at søge på referater.

Sidder du som ung mellem 13-30 år og gerne vil vide mere om NFBU og deres arbejde, kan du skrive til NFBU@outlook.dk.

Du kan også gå ind på Facebooksiden NFBU – nyreforeningen for børn & unge”.

Med venlig hilsen Henrik Nytofte Rasmussen, Fungerende 2. næstformand Børne-, unge- og børnefamilieområdet