Database omkodes

Omkodning af en database er årsag til, at tal for behandlingskvalitet skal hentes helt tilbage til 2017.

Dagensmedicin.dk skriver, at der på sigt skal være en landsdækkende database, der kan fungere som et nationalt overvågnings-program, som også omfatter patienter med CKD, kronisk nyresygdom uden behov for erstatningsterapi (dialyse og transplantation).

Men netop omkodningen af databasen betyder, at der ikke er udgivet årsrapporter siden 2017.

Derfor er det også tal fra 2017, der er grundlag for en artikel i tidsskriftet, der konkluderer, at der er sket forbedringer indenfor to vigtige indikatorer for dialysebehandlingen.

Det var en stigning i andelen af patienter med tidlig dialysestart og andelen af patienter med tidlig henvisning til nefrologisk behandling. Her er andelen steget fra henholdsvist 62 til 65 procent og fra 77 til 80 procent. Men det er altså stigninger fra 2016 til 2017.

Sønderborg i top

Når databasen engang er klar, vil den kun inkludere patienter i behandling på specialiserede nefrologiske afdelinger, og der er derfor ifølge styregruppen også behov for etablering af en CKD-database i regi af almen praksis.

Og hvad så med behandlingskvaliteten, der jo er emnet for databasen og artiklen i dagensmedicin.dk?

Jo: tallene konkluderer, at hospitalet i Sønderborg er i top med en tilfredshedsscore på 100, mens Kolding, Odense og Esbjerg ligger i den anden ende med en score på 72.

Herimellem ligger så Nykøbing F. med en score på 96, Viborg med 94, Holbæk og Herlev med hver 86 og Aalborg, Roskilde og Aarhus med hver 81 som tilfredshedsscore.

Men husk på, at tallene altså ligger helt tilbage til årsrapporten for 2017.