Danske Patienter præsenterer anbefalinger til national indsats for børn med sygefravær

Anbefalingerne skal forpligte skolerne til at identificere børn med handicap, kronisk eller langvarig sygdom og sætte den nødvendige hjælp i gang.

Danske Patienter har sammen med Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer udarbejdet syv konkrete anbefalinger til en national indsats for sygefravær.

Det sker, efter de gennem længere tid har sat fokus på, at skolerne lever ikke op til deres forpligtelser, når det kommer til at sikre børn med kronisk sygdom eller handicap den sygeundervisning, som de har krav på. Sygefravær har nemlig store sociale konsekvenser og påvirker børnenes faglige niveau og fremtidige uddannelse.

Læs alt om anbefalingerne til den nationale indsats på Danske Patienters hjemmeside.

Kort om anbefalingerne

Anbefalingerne skal forpligte skolerne til at til at tage hånd om børnene og deres udfordringer i samarbejde med forældrene. Desuden skal der føres tilsyn med, om skolerne følger reglerne for sygeundervisning, ligesom forældrenes klagemuligheder skal forbedres.