Spareforslag fra AUH om at droppe hjemmehæmodialyse foreløbig sparket til hjørne i regionalt hospitalsudvalg

Hjemmehæmodialyse er billigere end selvbetjent hæmodialyse på hospitalet. Det skyldes bl.a., at regionen sparer udgiften til patienttransport. Foto: Colourbox.

Et forslag om at spare penge på Aarhus Universitetshospital (AUH) ved at sløjfe 15 mennesker med nyresygdoms hjemmedialyse og erstatte det med selvbetjent dialyse på hospitalet er blevet behandlet i region Midtjyllands hospitalsudvalg og ikke vedtaget. Den endelige beslutning om spareforslaget på regionsrådsmødet den 26. juni.

Det skyldes ikke mindst en ihærdig indsats fra Nyreforeningen ved formand i kreds Østjylland, Ann Bellis Hansen.

”Vi var rystede over forslaget, fordi det er i lodret modstrid mod regionsrådets gældende målsætning om at øge andelen af dialysepatienter i hjemmedialyse. Patienter, som ønsker at dialysere sig hjemme, medfører en væsentlig besparelse for hospitalet. Derfor er øget hjemmedialyse også med i Region Midtjyllands Spareplan for 2015 – 2019, hvor regionen havde som mål at spare seks millioner kroner med fuld effekt i 2019 på at øge antallet af patienter i hjemmedialyse,« siger Ann Bellis Hansen.

Et enigt regionalt hospitalsudvalg har besluttet ikke at godkende forslaget, som derfor må antages ikke at blive godkendt i Regionsrådet den 26. juni. Forslaget om at droppe hjemmedialysen blev fremlagt af Afdelingen Nyresygdomme i forbindelse med den annoncerede sparerunde på 150 millioner kroner i 2019 på hele Aarhus Universitetshospital. Afdelingen Nyresygdomme skal også spare og vurderede, at der kan spares 357.000 kroner i 2019 og 860.000 kroner i 2020 ved at sløjfe hjemmehæmodialysen.

Men Jyllands-Posten kunne berette, at ifølge ledende overlæge på Afdelingen for Nyresygdomme Stinne Kvist, havde hospitalet ikke overvejet muligheden for, at patienterne fremadrettet selv kan betale for el, vand, og affaldsudgifter i forbindelse med hjemmedialyse. Afdelingen har heller ikke regnet på mulige ekstra omkostninger til patienttransport til og fra dialyseafsnittet – en udgift, region Midtjylland ville skulle betale, men som så ikke længere ville lande på Aarhus Universitetshospitals bord.

Spareforslaget møder ikke begejstring blandt de 15 patienter, erkender Stinne Kvist, der er ledende overlæge, overfor Jyllands-Posten.

»Der er ingen fordel for patienterne i dette initiativ. Men vi kan ikke skære flere medarbejdere på afdelingen væk. Derfor har vi været nødt til at pege på spareforslag, som ikke betyder færre ansatte,« sagde hun til Jyllands-Posten.

Blandt spareforslagene, som skal gennem regionsrådet i Region Midtjylland inden endelig godkendelse og er i første omgang netop blevet afvist af politisk udvalg.

Nyreforeningen har skrevet til regionsrådet med budskab om, at forslaget vil forringe livskvaliteten for en i forvejen sårbar gruppe patienter. Foreningen mener, at det vil være umuligt at drive den nye selvbetjente dialyse omkostningsfrit for afdelingen.

»Derudover finder vi det urealistisk, at patienterne i self-care vil kunne opretholde den fleksibilitet og selvbestemmelse over egen dialysebehandling, som gælder i hjemmehæmodialyse. I det hele taget bør en patient, som selv er i stand til og ønsker at varetage sin egen behandling, ikke tvinges ind på sygehuset, hvis de ønsker at dialysere sig hjemme. Det strider mod al gældende logik i sundhedsvæsenet, at patienter, som kan behandles i hjemmet, skal behandles på sygehuset,« mener Ann Bellis Hansen, som har modtaget flere henvendelser fra bekymrede medlemmer i hjemmehæmodialyse.

Ann Bellis Hansen pointerer, at en af fordelene ved at have hjemmehæmodialyse hjemme er, at man selv bestemmer, hvornår dialysen skal foregå og hvor mange timer og hvor tit.

»Den kan tilrettelægges, så man kan passe sit arbejde, være sammen med familien, og derved have meget bedre livskvalitet,« siger hun.

Forretningsudvalget behandler indstillingen fra hospitalsudvalget den 18. juni, og forslagene vedtages endeligt på et møde i Regionsrådet 26. juni.

For spørgsmål kontakt formand Nyreforeningen Kreds Østjylland, Ann Bellis Hansen, tlf. Tlf. 28 89 76 96

Læs Jyllands-Posten Aarhus’ historie ved at klikke HER.
Læs mere om sagen i Sundhedspolitisk Tidsskrift ved at klikke HER.

Nyrenyt sætter fokus på forskning

I det nye nummer af Nyrenyt kan du se, hvilke forskere, som har fået penge fra Nyreforeningens Forskningsfond.

I Nyreforeningen arbejder vi for at fremme forskning, der øger livskvaliteten for mennesker med nyre- og urinvejslidelser – og for deres pårørende og donorer. Vores støtte til en forsker eller et forskningsprojekt er måske ikke det, der dækker hele forskningsbudgettet. Men det kan give en vigtig blåstempling, som forskeren kan bruge til at rejse yderligere midler. Derfor var det en flok glade forskere, som modtog deres forskningsfondsbidrag under landsmødet i år. Hvem de er og hvad deres projekt går ud på, kan du læse i denne udgave af Nyrenyt.

I USA er der stærke og målrettede kræfter, som forsker i at udvikle en implanterbar kunstig nyre. Det kigger vi nærmere på, ligesom vi fortæller om en ny videnskabelig artikel, som har afdækket, hvad der rent faktisk motiverer anonyme nyredonorer.

Læs i denne uge også den inspirerende historie om, hvordan den aktive og rejseglade nyrepatient Michael Mortensen har fortsat sit aktive liv – blandt andet med roadtrip i USA – ved at medbringe P-dialyse.

Klik her for at hente Nyrenyt som Pdf.
Klik her for at bladre i Nyrenyt på nettet.

Her er vinderne af DM i lodseddelsalg

Så er resultatet af DM i lodseddelsalg 2019 klart:

  1. pladsen og vinder af 10.000 kr.: ”Boligforeningen Kanalen”, Nyborg (3.200 solgte lodder) – kreds Fyn
  2. pladsen og vinder af 5.000 kr.: ”Boldklubben Friheden”, Hvidovre (1.744 solgte lodder) – kreds Københavns Omegn
  3. pladsen og vinder af 3.000 kr.: ”Motionisterne”, Brovst (1.000 solgte lodder) –  kreds Nordjylland

Der ønskes stort tillykke til de dygtige sælgere!

Du kan læse om lotteriet ved at klikke her.

Antallet af børn, der får fjernet nyresten, er femdoblet

Siden 2014 er der fem gange så mange børn under 18, der får fjernet nyresten. Det skriver DR Trekanten i en artikel, du kan læse ved at klikke her.

I 2017 fik 61 børn i Danmark fjernet nyresten. I 2014 var der 12, viser en opgørelse fra Sygehus Lillebælt.

Kirurgerne på Vejle Sygehus er de eneste i landet, der har tilladelse til at fjerne nyresten på børn og unge under 18 år, da der er behov for specielt udstyr og meget specifik viden på området.

Skyldes usund livsstil
Børn med nyresten kan deles ind i to grupper. De, der får nyresten, der er relateret til noget arveligt, og de, der får nyresten på grund af livsstil. Og den store stigning skal findes i kategorien usund livsstil, forklarer overlæge Palle Osther fra urinvejs-kirurgisk afdeling på Vejle Sygehus.

Hvis nyrestenene kommer af en usund livsstil, og man efter behandlingen ikke gør noget aktivt for at ændre livsstil, vil nyrestenene komme igen i næsten 100 procent af tilfældene. Ifølge Palle Osther giver det derfor rigtig god mening at skifte noget af sodavandet ud med vand, og nogle af de søde sager med grøntsager, hvis man vil forebygge nyresten.

Du kan læse Nyreforeningens temasider om nyresten ved at KLIKKE HER.

Husk, at du som medlem af Nyreforeningen kan du modtage personlig rådgivning om nyresten o.a.

Husk, du kan stemme til generalforsamlingen ved fuldmagt

Den årlige generalforsamling blev i 2019 afholdt i Korsør. Men selvom du måske ikke har mulighed for at deltage rent fysisk i kommende generalforsamlinger, kan du alligevel sagtens afgive din stemme.

Du kan stemme ved fuldmagt ved den årlige generalforsamling.

Du kan åbne og printe fuldmagten Fuldmagt til afgivelse af stemme på Nyreforeningens Generalforsamling. Skriv det relevante årstal på fuldmagten, inden du sender den.

Her er årets Solfanger 2019

Årets Solfanger er en pris, som Nyreforeningen uddeler til en person, der i særlig grad har bidraget til øget livskvalitet for mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold.

Årets Solfanger 2019 Annika Slot Overgaard har med sit personlige eksempel hjulpet et andet menneske med nyresvigt til at komme i hjemmehæmodialyse. Det har givet Arne Hansen livet tilbage, som han skrev i sin indstilling af Annika Slot Overgaard som årets Solfanger 2019:

”Vi mødtes igennem nyreforeningens familiekursus. Hun var der for min familie fra første gang vi mødte hende og en kæmpe støtte de sidste år. Selv har hun også været igennem en del ligesom jeg og endnu mere. Efter en del problemer fik Annika opstartet i hjemmehæmodialyse. I over et år talte vi sammen jævnligt. Jeg ville aldrig have haft taget mig mod til at opstarte i at lære mig selv op til hjemmehæmo uden hende. Jeg fik set det i hendes hjem og til sidst er jeg endt med at få det i mit eget hjem.

I dag har jeg stadig nyresvigt, men har fået livet tilbage. Nu går jeg ingen og spiser normalt til alle måltider. Jeg er i dialyse 13 dage ud af 14 dage i 4-5 timer hver gang. Men har det så godt.

Hendes inspiration har været min vej til hjemme hæmodialyse og til en meget bedre livskvalitet. Derfor vil jeg gerne nominere hende.”

Naturligt at dele sine erfaringer
Annika Slot Overgaard har ikke tænkt over, at hun gjorde en forskel – det var bare naturligt for hende at gøre, som hun gjorde og dele sine egne gode erfaringer med hjemmehæmodialyse.

”Det er naturligt for mig at dele noget, jeg selv er glad for med andre. Især hvis man kan se, de har det skidt, og man tænker, at ens egen erfaring måske kan hjælpe dem,” siger hun.

Annika Slot Overgaard fik overrakt diplomet og en smuk Steltonkande på årets landsmøde.

Husk du som medlem af Nyreforeningen kan nominere en person til at blive årets solfanger. Du kan sende din motiverede nominering til mail@nyre.dk . Skriv ”SOLFANGER-nominering” i emnefeltet.

Ny hjemmeside: Sådan donerer du en nyre til en fremmed

Hvis man overvejer at donere sin nyre, imens man stadig er i live, kan man nu få udførlige oplysninger om, hvordan en sådan proces kan se ud.

Via hjemmesiden www.anonymdonation.dk kan man komme i kontakt med den nationale vurderingsenhed for anonym organdonation. Er man efter samtalen fortsat interesseret, udfyldes et spørgeskema om helbred og motivation. Næste trin er en personlig samtale i enheden, der ligger i Odense.

Hvis man bliver godkendt af enheden, kan man efter en betænkningstid blive henvist til ét af landets tre transplantationscentre i Århus, København eller Odense med henblik på videre information og undersøgelser. Selve nyretransplantationen finder sted i et af disse centre.

Billede fra anonymdonation.dk med krav til mulige anonyme levende nyredonorer.

Aldersgrænse på 40 år ærgrer i Nyreforeningen

På hjemmesiden anføres det som et krav, at man er over 40 år gammel. Og det ærgrer formand i Nyreforeningen Jan Rishave:

“Vi har i Nyreforeningen hele tiden sagt, at vi synes, at den aldersgrænse er for høj. Der er så mange andre områder i samfundet, hvor vi som noget selvfølgeligt anerkender en aldersgrænse på 18 år, selvom det teoretisk set kan have gennemgribende betydning for den enkelte borgers helbred, hvad han eller hun beslutter – for eksempel hvis et ungt menneske drager i krig,” siger han.

Nyreforeningen vil efter valget i samråd med de enkelte sundhedsordførere forsøge at få klarlagt, om den ikke politisk besluttede aldersgrænse på 40 år er i tråd med det, Folketingets partier besluttede, da et bredt flertal stemte for at indføre anonym levende organdonation.

Man kan tage stilling til organdonation efter sin død på www.sundhed.dk.

Billede fra www.anonymdonation.dk om af hvordan et nyredonationsforløb kunne se ud.

 

 

Det nordiske transplantationssamarbejde fylder 50 år

Der er inviteret til fællesnordisk højtideligholdelser den 9. maj, hvor transplantationssamarbejdet Scandiatransplant markerer sit 50 års jubilæum.

Centralt i fejringen af Scandiatransplants virke er de mange patienter, der gennem årene har nydt godt af udvekslingen af donororganer i nordisk regi. Om eftermiddagen den 9. maj afholdes der i den store rådhussal på Aarhus’ ikoniske rådhus’ rådhussal en reception, hvor der bl.a. bliver vist en film med en nyretransplanteret, dansk mand, som fik livet igen efter at have modtaget en donornyre via Scandiatransplant-samarbejdet.

”Manden i filmen måtte efter tre transplantationer vente lang tid på at finde et egnet match p.g.a. antistoffer. Men via Scandiatransplant-samarbejdet har han fået en nyre fra udlandet, der nu har virket i hvert fald i 10 år, og patienten er fuldt ud arbejdsdygtig,” fortæller Kaj Anker Jørgensen, der er medicinsk direktør i Scandiatransplant.

Han påpeger, at det især er i sager, hvor det er svært at finde et egnet match, at Scandiatransplant viser sin store styrke.

”Det her med, vi samarbejder, er især vigtigt for patienter med mange antistoffer, hvilket f.eks. kan skyldes, man allerede er transplanteret flere gange. Det er ligesom kernen i samarbejdet, at vi i alle landene udvider vores muligheder, hvad angår de lidt mere svære match,” siger Kaj Anker Jørgensen.

Scandiatransplant er påbegyndt ved Nordisk Råds hjælp i 1969. Det har altid haft kontor i Aarhus bl.a. p.g.a. den karismatiske læge Flemming Kissmeyer-Nielsen. Der er transplanteret over 50.000 organer indenfor Scandiatransplant i de seneste 50 år, og i øjeblikket transplanteres cirka 2000 om året indenfor Scandiatransplant.

” Vi i Scandiatransplant er en forening, som består af de hospitaler, der transplanterer organer i medlemslandene. Hovedopgaven er at sørge for, at organerne bliver brugt bedst muligt i hele Norden. Når vi snakker nyrer, handler det om at få de bedste match,” siger Kaj Anker Jørgensen.

50-års jubilæet fejres ud over med reception på rådhuset i Aarhus i den store rådhussal med en middag på kunstmuseet Aros.

Læs mere om Scandiatransplant her
Læs mere om Flemming Kissmeyer-Nielsen
Se Flemming Kissmeyer-Nielsen i 1979’s udgave af Fup eller Fakta

Kom til medlemskursus i at leve livet – også når det er svært

På Trinity Hotel & Konferencecenter i Fredericia vil der i løbet af weekenden den 5. – 6. oktober 2019 være rig mulighed for at blive inspireret, blive klogere og dele erfaringer med mennesker i samme situation som en selv på kurset “Lev livet – også når det er svært”.

Kurset henvender sig primært til:

  • Dig, der er blevet nyresyg inden for de sidste tre år, og dine pårørende
  • Dig, der har ventet på en nyre i mindst tre år og dine pårørende
  • Dig, der står for at skulle give eller modtage en nyre inden for det kommende år og dine pårørende.

Programmet vil veksle mellem forskellige oplæg. Gruppearbejdet foregår i de tre målgrupper, hvor nyresyge og pårørende er i hver deres gruppe.

Praktiske informationer:

Der er en deltagerbetaling på 350 kr. på dobbeltværelse – enkeltværelse 500 kr.

Transport sørger man selv for.

Tilmeldingsfrist: Senest den 23. august 2019 på telefon 50 93 59 50 eller jj@nyre.dk

Drikkevarer er for egen regning

Klik her for yderligere oplysninger om kurset.
Åben et printvenligt program for kurset i oktober 2019 – Lev livet

Signe opfrisker Nyreforeningens kosttekster


Cand. Scient i human ernæring Signe Wikstrøm har den seneste måned opdateret Nyreforeningens ernæringsanbefalinger for nyresyge både før og under dialyse med udgangspunkt i vores kogebog “Mad der smager” fra 2007.

Signe Wikstrøm er nyuddannet fra Københavns Universitet og kommer dermed med den nyeste viden omkring klinisk ernæring. Hun har skrevet speciale om vitamin K-mangel hos hæmodialysepatienter, hvilket hun sammen med sin specialemakker fik 12 for. En del af feltarbejdet i forbindelse med specialet foretog Signe Wikstrøm på Herlev og Hvidovre dialyseafdelinger. Hendes viden om nyresyges forhold er dermed baseret på forståelse for den virkelighed, patienterne befinder sig i.

Hendes arbejde for Nyreforenigne kan ses under fanebladet “Mad og ernæring”her på hjemmesiden. Du kan klikke her for at læse afsnittet, hvori du også kan få gode råd til den rette ernæring og livskvalitet som nyresyg.