OK lægger 30 procent oveni

Nyreforeningen har en sponsoraftale med OK.  Og den bliver ekstra god i det kommende år. Benzinselskabet har nemlig besluttet at lægge 30 procent oveni aftalen fra juni i år frem til og med maj 2021.

Med et OK Benzinkort kan bilisterne støtte en klub eller forening med 5 ører, hver gang de tanker en liter brændstof.

Og når der første gang er tanket 500 liter, får foreningen en ekstra bonus på 200 kroner.

“Vi ved af erfaring, at mange klub- og foreningskasser er udfordret efter flere ugers aflyste stævner og arrangementer” skriver OK i en meddelse og fortsætter:

“Derfor får alle eksisterende sponsormodtagere med en benzinkortaftale nu 30 procent ekstra i sponsorstøtte det næste år gældende fra juni 2020 til og med maj 2021.”

Klik her og se hvordan du kommer til at støtte Nyreforeningen

Du kan se hvilken forening, du støtter med dit OK Benzinkort på “Min OK” under menupunktet ‘Profil’.

Har du hentet OK-Appen, kan du under ‘Mig’ og dernæst ‘Sponsorstøtte’ se, hvem, du støtter. Her kan du også vælge hvilken forening, du vil støtte – både med dit OK Benzinkort og med MobilePay og Dankort. ​​​​

Støtter du endnu ikke Nyreforeningen er du velkommen til at ringe til OK på 70 10 20 33 – så hjælper de dig.

Nyrenyt 2 2020

Nyt Nyrenyt er ude

Nyrenyt 2 2020I det nye nummer af Nyrenyt har vi livet som tema. Vi ser på MMU, der er et medicinsk alternativ til dialyse.   I øjeblikket er et forslag ude i høring for en fælles national retningslinje for MMU. Men hvad er det egentlig?

Vi præsenterer også 11 unge lovende forskere, der får støtte fra Nyreforeningens Forskningsfond til deres projekter.

Formanden for Nyreforeningen, Jan Rishave reflekterer over, hvordan vores verden har ændret sig på grund af Corona-virussen og opfordrer til, at vi finder nye værdier til at leve vores liv med hensyntagen og omtanke.

Og så er det jo sommer. Så dygtige diætister kommer med gode råd til grillmad og andre sommerfristelser egnet for nyrepatienter. Og er du vegetar? Så kommer der en hel side med tips fra William, der har været vegatar siden han var 16 år.

 

Aftale trådt i kraft

Lov vedtaget for folk i risikogruppen og deres pårørende

Nu har Folketingets partier vedtaget løsningen, så mennesker i særlig risiko samt deres pårørende ikke skal vælge mellem job og helbred.

Det var resultatet af hårdt arbejde fra mange handicaporganisationer og Danske Handicaporganisationer.

Formand Thorkild Olesen roser aftalen og glæder sig over, at politikerne har lyttet. DH følger udviklingen for at sikre, at den virker som tilsigtet.

Aftalen indeholder fire væsentlige punkter:

  1. Mennesker i risikogruppen og pårørende i husstand med personer i den særlige risikogruppe er omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt med hjemmearbejde eller at indrette arbejdspladsen og ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er smitterisikofyldt.
  2. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.
  3. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.
  4. Der er afsat 200 millioner kroner til ordningen. Loven vil blive hastebehandlet og gælde fra lovens ikrafttræden til og med den 31. august 2020.

Læs aftalen her

Pas på med rabarberne

De er røde, de er sprøde og de er fristende.

Men pas på med rabarberne, for oxalsyren kan give problemer med nyrerne.

Ugeskrift for Læger har en tankevækkende artikel om en 75-årig mand, der fik akut nyresvigt efter massivt indtagelse af rabarbergrød. Han havde fået tandimplantat og kunne ikke indtage fast føde i en periode på fire måneder.

I stedet spiste han rabarbergrød med minimælk.

Manden tabte sig 10 kilo over seks måneder og måtte i dialyse i fem måneder, men blev til sidst så frisk, at han kunne undvære dialysen.

Se Kirstine Møller Glieses artikel i Ugeskrift for Læger her.

Der er mange aspekter i historien, for mad og nyresvigt er komplicerede.

 

 

 

Dialysen på Fanø åbner

Foto: Colourbox

Danmark åbner. Og det gør dialysen på Fanø også.  Mens dialysen i Skallerup og i Grønbæk  har haft åbent hele tiden. Nyreforeningen råder over tre feriedialyse-steder.

15. juni bliver dørene slået op igen til Fanø Dialyseklinik, der ligger i det moderne og velfungerende Sundhedshus på Vestervej 1 i Nordby på Fanø. Her er åbent tre gange om ugen i klinikken, der er indrettet med 2 dialysepladser med maskiner, stole, borde og fjernsyn.

Dialysen på Fanø drives af koordinerende sygeplejerske Per Eggert Larsen, og det lægefaglige ansvar ligger hos overlæge Kjeld Erik Otte fra Kolding sygehus.

Du kan booke feriedialyse på Fanø hele året rundt ved at skrive til fanoe@nyre.dk

Eller ved at ringe til sygeplejerske Per Eggert Larsen på telefon  27 62 67 28.

Dialysen i Skallerup

Dialysen i Skallerup Klit ligger i Skallerup Klit Feriecenter og blev etableret i 1999 og drives af Nyreforeningen. Vi råder over 4 dialysepladser og har en fastansat sygeplejerske samt sygeplejerskevikarer fra Hjørring og Aalborgs dialyseafsnit.

Det er ikke et krav, at du bor i Skallerup Klit Feriecenter, du kan også bo privat, på campingplads eller i sommerhus. Ønsker du at bo på Skallerup Klit Feriecenter, skal du ringe på telefon 99 24 84 00. Husk at oplyse dit medlemsnummer til Nyreforeningen, da der er gode tilbud og rabatter.

Ønsker du at bestille feriedialyse i Skallerup, skal du kontakte Birthe Nielsen på telefon 98 96 79 67 / 50 93 59 41 eller dialyse@nyre.dk.

Dialysen i Grønbæk

I Grønbæk, mellem Silkeborg og Randers, har Nyreforeningen indrettet en hyggelig feriebolig i det gamle Grønbæk Hospital på Erik Glippingvej 1, 8643 Ans.

Huset udlejes til en familie / selskab ad gangen.

Der er opstillet et dialyseapparat af mærket Gambro AK 100 i huset. Dialyserne udføres med hjælp fra sygeplejersker fra dialyseafdelingen på Viborg Sygehus. Regionen betaler for behandlingen.

Ansøgning om ophold sker ved henvendelse til Birthe Nielsen, tlf. 50 93 59 41 eller dialyse@nyre.dk.

God sommer.

 

Særlige risikogrupper

Vi mødes snart igen på arbejdspladsen

Foto: Pixabay

I sidste uge faldt en aftale på plads for personer, der i forbindelse med genåbningen af Danmark har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe.

Ordningen indebærer, at mennesker i risikogruppen og pårørende, der deler husstand med personer i den særlige risikogruppe, bliver omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion.

Katrine Tang, fra Danske Handicaporganisationer, der repræsenterer 35 handicaporganisationer er meget tilfreds med, at aftalen omfatter begge grupper. Hun forventer, aftalen lovbehandles i denne uge, og at reglerne derefter træder i kraft.

Læs mere

 

Indberetninger venter

foto: Pixabay

Ting tager tid. Og nogen gange længere tid end ventet.

Dansk Nefrologisk Selskab har endnu ikke fået lov til at indberette data om nyresyge til ERA-EDTA.

Tanken var, at indberette data om, hvordan Covid-19 påvirkede nyresyge til en fælles europæisk database.

Få viden om, hvor mange transplanterede, der var blevet smittet med Corona, og hvor mange, der eventuelt var døde. Hvor mange dialysepatienter, der var smittet, og hvor mange, der var døde.

Formanden for Dansk Nefrologisk Selskab Helle Thiesson oplyste midt i april, at man havde søgt Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at indberette data, der ikke blev personhenførbare, og at hun regnede med, at indberetningerne, der skulle ske via regionernes kvalitetssikringsteam ville starte med udgangen af april.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Sundhedsdatastyrelsen, der har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til sundhedsvæsnet har endnu ikke givet tilladelse til dataindsamlingen.

“Men vi arbejder på sagen, og er opmærksomme på problemet med dataindsamlingen” siger Helle Thiesson.

Så der indsamles data, og når tilladelsen til at videregive dem udlandet er på plads er det tanken, at man ud fra diagnosekoder kan se, hvor mange, der bliver smittet i hele Europa og hvordan de fordeler sig på øvrige sygdomme.

ERA-EDTA betyder European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association. Det er en organisation for klinikere og forskere inden for nefologi, dialyse, nyretransplantation og beslægtede områder. Organisationen udgiver to videnskabelige tidsskrifter og to nyhedsbreve, hvoraf det ene er online.

Kunne godt bruge flere besvarelser

Louise og Nina kunne er godt på vej med deres bachelorprojekt, som vi omtalte i sidste uge. Et bachelorprojekt om mundhygiejne hos nyretransplantrede. De to studerende har indtil videre modtaget ni besvarelser på deres efterlysning, men de kunne godt bruge lidt flere for at nå i mål. De to piger skriver:

“Er du nyretransplanteret, og har du lyst til at være en del af et bachelorprojekt?

Vi er to sygeplejerskestuderende fra sygeplejeuddannelsen i Odense, der er ved at skrive et bachelorprojekt, som omhandler nyretransplanteredes mundhygiejne, herunder blandt andet tandbørstning.

Hvis du er nyretransplanteret og over 18 år, vil vi sætte pris på din medvirken. Det tager kun fem minutter.

Såfremt du har lyst til at hjælpe, sender vi dig en mail hvor du bedes udfylde en samtykkeerklæring, og derefter sende den udfyldt tilbage som et billede, enten på mail eller sms. Du vil derefter modtage spørgeskemaet i et vedhæftede link.

For at deltage, og blive en del af vores bachelorprojekt, bedes du sende mail til lrpe06200@edu.ucl.dk
Spørgeskemaet er anonymt, og der er altid mulighed for at springe fra.

Håber du vil hjælpe os!

Med Venlig Hilsen,
Louise Rüsander Pedersen & Nina Krigslund Dietz-Larsen
Sygeplejerskeuddannelsen,
UCL Odense. “

Nyreforeningens it-system har haft et sammenbrud den sidste dag i april.

Gamle fakturaer sendt ud

Nyreforeningens it-system har drillet.

Af uforklarlige årsager er der sendt et par tusind gamle fakturaer ud fra vores webshop torsdag den 30. april. Hvordan det er sket, har vi endnu ingen forklaring på.

Vores telefon er normalt lukket fredag og mandag, men vi har åbnet den her fredag den 1. maj, så vi kan hjælpe, hvis du har spørgsmål.

Der er ikke så meget andet at sige end: Undskyld.

Du skal ikke betale fakturaen. Det har du jo allerede gjort en gang.

Vil du være med til forskning?

Har du lyst til at være en del af et bachelorprojekt?

Louise og Nina er to sygeplejerskestuderende fra Odense, der er ved at skrive et bachelorprojekt, som handler om nyretransplanteredes mundhygiejne. Herunder blandt andet tandbørstning.

De to studerende beder om vores hjælp:

“Hvis du er nyretransplanteret, har vi brug for din hjælp til at besvare et spørgeskema. Det tager kun 5 minutter.
Såfremt du har lyst til at hjælpe, sender vi dig en mail, hvor du bedes udfylde en samtykkeerklæring, og derefter sende den udfyldt tilbage som et billede. Du vil derefter modtage spørgeskemaet i et vedhæftede link.

For at deltage, og blive en del af vores bachelorprojekt, bedes du sende mail til lrpe06200@edu.ucl.dk
Spørgeskemaet er anonymt, og der er altid mulighed for at springe fra.

Håber du vil hjælpe os!

Med venlig hilsen,
Louise Rüsander Pedersen & Nina Krigslund Dietz-Larsen
Sygeplejerskeuddannelsen,
UCL Odense.”