Helteakademiet

Odense, Herning, Lyngby og Aarhus.

Her kan dit barn komme til at spille fodbold i en af landets bedste superligeklubber hver onsdag.

Børneulykkesfonden er arrangør i projektet Helteakademiet. Det er et gratis tilbud til alvorligt og kronisk syge børn i alderen 5-14 år om at mødes til en ugentlig fodboldtræning. Målet er, at børnene kan mødes med ligesindede, blive en del af et fællesskab og få brugt kroppen. I Helteakademiet tages der hensyn til hvert enkelt barns muligheder og behov. Helteakademiets trænere er frivillige, men initiativet drives af Børneulykkesfonden, som blandt andet står bag Legeheltene, der skaber aktiv leg og bevægelse for indlagte børn på 13 hospitaler i Danmark og Færøerne.

Forældre forventes at være til stede under træningen, og søskende er velkommen til at træne med.

Læs mere i denne invitation

TILMELDING
Skriv en mail til buf@borneulykkesfonden.dk , hvis I vil være en del af Helteakademiet eller læs mere på
www.helteakademiet.com

Nem men sørgelig beslutning

Beslutningen er nem. Men sørgelig! Vi kan ikke forsvare at samles til møde i Hovedbestyrelsen! Det kommende møde er derfor udsat indtil videre til januar, hvor det forhåbentligt vil være forsvarligt. Sven har fået de sidste meldinger vedr. opstilling til udvalgene. De kommer snarest.
Vi er også blevet enige om at udsætte alle større fysiske arrangementer resten af året. Og vi opfordrer alle kredse til at udsætte ikke-nødvendige sociale arrangementer. Vi samles kun til nødvendige møder – med få deltagere og sikre forhold hvor COVID-19 reglerne kan overholdes.
Vi må “bide i det sure æble” og se hvad vi kan udrette via nettet og I det hele taget forsøge at finde nye måder at arbejde sammen på.
Forretningsudvalget sætter nu fart på opgaven at finde ny direktør. Som så forhåbentlig kan være klar til Januar.

Har du fået brev fra regionen

Har du fået brev fra regionen, fordi din behandling er blevet udskudt på grund af Corona-situationen?

Hvis ja, hvad stod der så i brevet? Var det fyldt med bøvl eller blomster?

Det er Foreningen Danske Patienter gået i gang med at undersøge.

“På flere af vores fællesmøder i sidste uge blev det fortalt, at regionerne var ”i fuld gang” med at sende breve ud til de patienter, der har fået udskudt deres behandling. Det er jo som udgangspunkt positivt – men hvor positivt det er, afhænger i høj grad af, hvad patienterne får at vide i det brev. Det vil vi gerne følge op på i Danske Patienter”.

Det oplyser Johanne Kure, der er sundhedsfaglig konsulent i Danske Patienter.

Hun vil blive glad, hvis der er nogen, der kan skaffe et eksemplar (eller blot ordlyden) af et af brevene.

“Allerbedst vil det være, hvis vi kan skaffe et eksemplar fra hver region og fra forskellige specialer, så vi kan se, om der på tværs af lande- og sygdomsgrænser er sat en tilfredsstillende informationsindsats i gang.

Hvis du har fået brev fra regionen om udskudt behandling og vil hjælpe Danske Patienter med undersøgelsen, så skriv til Johanne Kure på jk@danskepatienter.dk


 

OK lægger 30 procent oveni

Nyreforeningen har en sponsoraftale med OK.  Og den bliver ekstra god i det kommende år. Benzinselskabet har nemlig besluttet at lægge 30 procent oveni aftalen fra juni i år frem til og med maj 2021.

Med et OK Benzinkort kan bilisterne støtte en klub eller forening med 5 ører, hver gang de tanker en liter brændstof.

Og når der første gang er tanket 500 liter, får foreningen en ekstra bonus på 200 kroner.

“Vi ved af erfaring, at mange klub- og foreningskasser er udfordret efter flere ugers aflyste stævner og arrangementer” skriver OK i en meddelse og fortsætter:

“Derfor får alle eksisterende sponsormodtagere med en benzinkortaftale nu 30 procent ekstra i sponsorstøtte det næste år gældende fra juni 2020 til og med maj 2021.”

Klik her og se hvordan du kommer til at støtte Nyreforeningen

Du kan se hvilken forening, du støtter med dit OK Benzinkort på “Min OK” under menupunktet ‘Profil’.

Har du hentet OK-Appen, kan du under ‘Mig’ og dernæst ‘Sponsorstøtte’ se, hvem, du støtter. Her kan du også vælge hvilken forening, du vil støtte – både med dit OK Benzinkort og med MobilePay og Dankort. ​​​​

Støtter du endnu ikke Nyreforeningen er du velkommen til at ringe til OK på 70 10 20 33 – så hjælper de dig.

Landsmøde 2020

Landsmøde

Landsmøde 2020

Foreløbigt program

Lørdag den 2. maj

Kl. 10.00           Ankomst med kaffe/te

Kl. 10.30            Uddeling af midler fra Nyreforeningens Forskningsfond, Uddeling af Årets solfanger, Uddeling af Nyrepris

Kl. 12.30           Frokost

Kl. 13.30            Generalforsamling

Kl. 19.00           Middag/musik ved Musikpaletten

Søndag den 3. maj

Kl. 09.00           Hovedbestyrelsesmøde

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2020

  • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Revideret regnskab til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
  • Foreningens fremtidige virke
  • Indkomne forslag
  • Valg af landsformand
  • Valg af 2. næstformand
  • Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter tilmeldingsfristens udløb.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder valg af landsformand, skal fremsættes skriftligt, og være sekretariatet i hænde senest 3 uger før generalforsamling (11. april 2020) på mail@nyre.dk

Praktiske oplysninger

Mødested: Svendborg Hotel, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Man kan tilvælge følgende:

Frokost                                                                  200 kr.

Middag                                                                  400 kr.

Overnatning dobbeltværelse                            800 kr.

Overnatning enkeltværelse                             1000 kr.

Overnatning er med morgenmad og to go sandwich

Tilmelding

Tilmeld dig senest 3. april på mail@nyre.dk eller 43 52 42 52.

Særlige hensyn

Hvis der skal tages særligt hensyn, f.eks. i forhold til dialyse, gangbesvær, diæt eller lign, så husk at opplyse det ved tilmelding.

Afbud

Hvis du på grund af  sygdom eller lign. bliver forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på 43 52 42 52 hurtigst muligt. Melder du afbud senere end 11. april, får du ikke din betaling refunderet.

Nyren Nr. 97 blad 4 2019

Foreningens feriehus i Nørlev

Fra i dag kan 15-årige selv tilmelde sig donorregistret

15 – 17 årige kan fra i dag tilmelde sig donorregistret og tilkendegive deres holdning til organdonation (foto: Pixabay).

En ændring i Sundhedsloven gør det fra i dag den 1. juli 2019 muligt for unge fra 15 år at give samtykke til organdonation.

Hvis en donation bliver aktuel, inden personen er fyldt 18 år, kan forældrene dog modsætte sig donationen. Men alene det, at afdøde har tilkendegivet sin holdning, kan have stor betydning for de efterladte, der så ikke behøver træffe beslutning om organdonation eller ej samtidig med, man kæmper med tabet af sin kære.

Beslutningen om at ændre Sundhedsloven blev truffet i bred politisk enighed, som ræsonnerer med holdningerne i befolkningen generelt.

”Vores holdningsundersøgelse viser, at det er nemmest at sige ja på egne vegne og sværere at sige ja på andres vegne. Derfor er det vigtigt, at man selv tager stilling til organdonation ved at registrere sig i donorregistret og ikke overlader den beslutning til andre. Det kan de 15-17 årige nu også,” siger Maria Herlev Ahrenfeldt, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke en fast øvre aldersgrænse for at være organdonor. En stor del af dem, der donerer deres organer, er over 70 år gamle.

Selvom 80 procent af danskerne er positive overfor til organdonation, er der stadig mange, der ikke har registreret eller videreformidlet deres valg til pårørende. Kun cirka en femtedel af den voksne befolkning har ladet sig registrere i donorregistret. Ud af de registrerede siger over 90 procent ja til organdonation.

TILMELD DIG DONORREGISTRET:
Har du taget stilling til organdonation? Så kan du KLIKKE HER for at registrere, om du ønsker at donere dine organer. Du kan til hver en tid ændre din registrering.

DONORFOLDER MED SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM ORGANDONATION:
Få svar på dine spørgsmål om organdonation i Dansk Center for Organdonations donorfolder ved at KLIKKE HER.

Fakta om danskernes holdning til organdonation

Danskernes holdning til organdonation 1995-2015

Ny hjemmeside: Sådan donerer du en nyre til en fremmed

Hvis man overvejer at donere sin nyre, imens man stadig er i live, kan man nu få udførlige oplysninger om, hvordan en sådan proces kan se ud.

Via hjemmesiden www.anonymdonation.dk kan man komme i kontakt med den nationale vurderingsenhed for anonym organdonation. Er man efter samtalen fortsat interesseret, udfyldes et spørgeskema om helbred og motivation. Næste trin er en personlig samtale i enheden, der ligger i Odense.

Hvis man bliver godkendt af enheden, kan man efter en betænkningstid blive henvist til ét af landets tre transplantationscentre i Århus, København eller Odense med henblik på videre information og undersøgelser. Selve nyretransplantationen finder sted i et af disse centre.

Billede fra anonymdonation.dk med krav til mulige anonyme levende nyredonorer.

Aldersgrænse på 40 år ærgrer i Nyreforeningen

På hjemmesiden anføres det som et krav, at man er over 40 år gammel. Og det ærgrer formand i Nyreforeningen Jan Rishave:

“Vi har i Nyreforeningen hele tiden sagt, at vi synes, at den aldersgrænse er for høj. Der er så mange andre områder i samfundet, hvor vi som noget selvfølgeligt anerkender en aldersgrænse på 18 år, selvom det teoretisk set kan have gennemgribende betydning for den enkelte borgers helbred, hvad han eller hun beslutter – for eksempel hvis et ungt menneske drager i krig,” siger han.

Nyreforeningen vil efter valget i samråd med de enkelte sundhedsordførere forsøge at få klarlagt, om den ikke politisk besluttede aldersgrænse på 40 år er i tråd med det, Folketingets partier besluttede, da et bredt flertal stemte for at indføre anonym levende organdonation.

Man kan tage stilling til organdonation efter sin død på www.sundhed.dk.

Billede fra www.anonymdonation.dk om af hvordan et nyredonationsforløb kunne se ud.