Bredt politisk flertal genindfører donation efter cirkulatorisk død

Foto: Colourbox

Hvis man i dag dør ved, at ens hjerte holder op med at slå, før man kan erklæres hjernedød, kommer man ikke i betragtning som organdonor. Men det bliver ændret fra 2020. Med et bredt politisk flertal i ryggen, melder sundhedsministeren i dag ud, at donation efter cirkulatorisk død (DCD) genindføres. Det kan på længere sigt øge antallet af donorer med 20 – 40 procent svarende til omkring 18 til 35 donorer per år.

Langt de fleste, der er på venteliste til organdonation, er nyrepatienter. Og beslutningen om at genindføre donation efter cirkulatorisk død, hilses da også velkommen af landsformand for Nyreforeningen, Jan Rishave.

”To ud af tre danskere tilkendegiver i den seneste holdningsundersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at de gerne vil donere deres organer, når de dør. Med genindførelsen af donation efter cirkulatorisk død vil flere kunne få imødekommet deres ønske om at donere deres organer,” siger han og fortsætter:

”- indførelsen af DCD vil betyde, at mange flere nyrepatienter vil kunne blive transplanteret og derved få øget deres livskvalitet markant. Tiden på ventelisten vil blive reduceret væsentligt.”

DCD vil omfatte patienter, hvor der er taget beslutning om, at videre behandling er udsigtsløs og aktiv behandling skal afsluttes, som det også er tilfældet efter hjernedød.

”DCD vil give mennesker, der har tilkendegivet, de ønsker at donere deres organer, men som dør cirkulatorisk i stedet for hjernedød, mulighed for alligevel at give livet videre. På den måde vil flere af dem, som har taget aktivt stilling til organdonation, få opfyldt deres ønsker,” påpeger Jan Rishave.

For yderligere kommentar, kontakt landsformand Jan Rishave direkte på tlf. 28 90 93 14.