bliv-bisidder

Bliv bisidder

bliv-bisidder

Medlemmer i Nyreforeningen efterlyser at få en bisidder med til møde på hospitalet eller i kommunen. Derfor opretter Nyreforeningen nu et bisidderkorps.

Der kan være mange årsager til, at et medlem ønsker at få en bisidder med til en samtale. De almindeligste årsager er, at man ikke kan overskue at sidde alene overfor ”systemet”, at man frygter at blive for følelsesmæssigt berørt under mødet.

Bisidderens rolle

En bisidders opgave er at støtte det menneske, man er bisidder for – man skal holde øjne og ører åbne og sørge for, at personen kommer til orde og får sagt det, der skal siges. En bisidder skal forholde sig tilbagetrukket, være fluen på væggen og som udgangspunkt ikke sige noget. Som bisidder må du ikke overtage samtalen. Du skal sørge for, at dialogen bliver mellem de to parter, og at du ikke bliver inddraget i samtalen på bekostning af medlemmet.

Bisidderen må ikke love noget, der ikke kan holdes og skal ikke agere advokat. Hvis bisidderen synes, at noget har været helt uacceptabelt, kan bisidderen vejlede medlemmet om at tage kontakt til Nyreforeningens socialrådgiver, men bisidderen må aldrig gøre sig klog på lovgivningen. Bisidderen må på intet tidspunkt påtage sig rollen som partsrepræsentant. Hvis du som bisidder tager referat, må du godt stille opklarende spørgsmål til brug for dette, men kun til dette formål.

Bisidderens arbejdsforløb

Som bisidder deltager du i tre møder med medlemmet. Når forløbet med de tre møder er overstået, vil Nyreforeningens socialrådgiver ringe medlem og bisidder op for at få en tilbagemelding fra begge på, hvordan det er gået, og hvad der eventuelt skal følges op på. Kontakten formidles af Nyreforeningen, og I aftaler hurtigst muligt at afholde et formøde.

Formøde

På formødet mødes I for første gang. Her præsenterer I jer for hinanden, og sagen, der er omdrejningspunktet for mødet, gennemgås. Der lægges en strategi for mødet, og der forventningsafstemmes, således at disse er helt afstemt, når det egentlige møde finder sted. Det er medlemmet, der er til mødet, og derfor skal føre ordet, og bisidderen griber kun ind, hvis dialogen kører af sporet, og ellers skal han/hun være passiv/lyttende.

Møde med hospital eller kommune

På selve mødet præsenterer bisidderen sig eller bliver præsenteret af medlemmet, alt efter hvad der er aftalt på formødet. Derefter holder bisidderen sig som udgangspunkt neutral. Bisidderen skal holde øje med, at medlemmet får sagt de ting, som han/hun har planlagt at sige, og at det hele foregår i en god og respektfuld tone.

Eftermøde

Eftermødet holdes efter selve mødet (gerne samme dag), og her samles de løse ender. Hvad blev der sagt? Forstod vi det på samme måde? Hvad gik godt? Hvad gik knap så godt? Hvad er næste skridt? Det er også på eftermødet, at man skal gøre det klart for medlemmet, at bisidderens opgave er afsluttet.

Det forventer vi af en bisidder

Der er ingen krav til bisidders uddannelse eller baggrund, men du skal have en vis viden om, hvad det vil sige at leve med en nyresygdom. Derudover skal du være medlem af Nyreforeningen og have mulighed for at påtage dig arbejdsopgaver i dagtimerne.

Nyreforeningen ønsker, at bisidderne kommer fra hele landet, og gerne af begge køn og i alle aldre. Der er behov for ca. 3 bisiddere i hver region.

Uddannelse af bisidder

For at være bisidder i Nyreforeningen, skal du have gennemgået et bisidderkursus og være godkendt til opgaven. På kursusdagen får du information om Nyreforeningen og nyresyges forhold. Der undervises i kommunikation, retssikkerhed og konflikthåndtering. Undervisningen foregår med oplæg og gruppearbejde, hvor der arbejdes med relevante cases.

Honorering af bisidder

Der ydes ikke honorar til bisidder, men udgift til transport til mødet refunderes med statens lave takst.

Vil du være bisidder?

Hvis du synes, det lyder som noget for dig eller bare gerne vil høre mere, så kontakt souschef og socialrådgiver Jan Jensen på jj@nyre.dk eller tlf. 50 93 59 50.