Bisidder ved vigtige samtaler

Bisidder ang. nyresygdom

Det kan være en god ide at have en bisidder med til møder på kommunen eller hospitalet. Fire ører hører som bekendt bedre end to. Det kan være en ægtefælle, en forælder eller en god ven. Bisidderen kan tage noter fra mødet og huske dig på at få spurgt om det hele. Bisidderen kan også være en god støtte, hvis du synes, det er svært. Det er en god ide, at du på forhånd drøfter det forestående møde med din bisidder, så bisidderen er klar over, hvad du har brug for at få sagt og brug for at spørge om. Så kan bisidderen holde styr på, at du også får det sagt og får svar på dine spørgsmål.

 

Hvis du ikke selv kender en, som du kan tage med til samtalen, kan du få bisidderstøtte gennem Danske Patienter – læs mere om Danske Patienters bisidderordning. Nyreforeningen har også et bisidderkorps og kan tilbyde dig, at få en bisidder med til samtalen på kommunen eller hospitalet. Hvis du ønsker en bisidder skal du kontakte Nyreforeningens socialrådgiver på tlf. 50 93 59 50.

Tolk

Har du brug for fremmedsprogstolkning, har kommunen pligt til at bestille en tolk til mødet. Du skal gøre opmærksom på dit behov, når du aftaler mødet med kommunen. Hvis man har boet i Danmark i over 3 år skal man selv betale en del af tolkehonoraret.