Betaling ved organdonation

Betaling ved organdonation

Nyreforeningen anbefaler ikke organdonation mod betaling.

 1. Medvirken til og/eller betaling for organdonation er forbudt. I Danmark såvel som i Europa!
 2. Nyreforeningen finder, at motivet for organdonation bør være altruistisk fremfor egoistisk. En løsning baseret på næstekærlighed er langt smukkere end en løsning baseret på økonomisk vinding.
 3. Med de nuværende transplantationstal ser det ud til, at venteliste til transplantation vil forsvinde på kort sigt.
 4. Hjernedødskriteriet har muliggjort udtagelse af organer fra hjernedøde. Sygehusenes opmærksomhed på udnyttelsen af organer fra hjernedøde skærpes og monitoreres af Dansk Center for Organdonation. Den nationale målsætning for organdonation sikrer fokus herpå.
 5. Det er i stigende grad muligt at udtage nyrer fra levende donorer og transplantere på tværs af blod- og vævstyper.
 6. Befolkningens holdning til organdonation er i stigende grad positiv.
 7. Bedre immundæmpende medicinsk behandling øger levetiden på transplanterede nyrer.
 8. På baggrund af punkt 1-5 konstaterer Nyreforeningen, at der ikke synes at være behov for indførelse af økonomiske incitamenter for organdonation.
 9. Indførelse af betaling vil potentielt stimulere økonomisk dårligt stillede mennesker til at donere. Nyreforeningen finder ikke, at organer skal komme fra økonomisk dårligt stillede. Der skal ALENE lægges en streng faglig vurdering til grund for organdonation.
 10. Nyreforeningen tager skarpt afstand fra, at patienter tager til udlandet for at blive transplanteret med en nyre, der er betalt for.
 11. Nyreforeningen fastholder patienters ret til behandling i Danmark efter enhver transplantation foretaget udenfor landets grænser.