Patientinddragelsesudvalg

Bedre vilkår for frivillige i patientinddragelsesudvalg

Sundhedsministeriet har netop meldt ud, at der skal ses på en ændring af de nuværende regler for medlemmer af patientinddragelsesudvalg, så de fremover sikres mulighed for at få dækket udgifter til blandt andet transport og forplejning. Det skriver Danske Patienter.

Der skal ses på reglerne for patientinddragelsesudvalg, så medlemmerne i fremtiden kan få diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for udgifter i forbindelse med kørsel til og fra møder. Sådan lyder det i et svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg fra sundhedsminister Nick Hækkerup.

Danske Patienter har tidligere opfordret til at ændre lovgivningen på området og finder det derfor positivt, at man fra politisk hold er klar til at sikre medlemmerne af patientinddragelses udvalg ordentlige arbejdsbetingelser.

“Det er rigtigt positivt, hvis der kommer en garanti for økonomisk kompensation for de udgifter, der er forbundet med at være medlem af patientinddragelsesudvalg. Det vil sikre at patientinddragelsesudvalget kan udfylde sin funktion og løse de lovbestemte opgaver på bedste måde,” siger direktør Morten Freil.

Retfærdig rekruttering

Ud over at give medlemmerne af udvalget rimelige arbejdsforhold vil en ændring af de nuværende regler også sikre størst mulig retfærdighed i rekrutteringen af medlemmer.

Blandt andet kan en pligt til økonomisk kompensation være med til at sikre, at personer ikke afholder sig fra at stille op, eller at særlige patientområder ikke dækkes, af økonomiske årsager. Dermed kan en ændring af reglerne skabe grundlag for, at det bliver engagement og viden, der tæller i rekrutteringen – og ikke pengepungen.