Indlæg af Karina Krammer

Vigtigt skridt i kampen mod ventelisterne

Handlingsplanen for organdonation, som er offentliggjort i dag, indeholder tungtvejende anbefalinger, som kan øge antallet af både afdøde og levende donorer. Nyreforeningen har siddet med i arbejdsgruppen bag handlingsplanen, og vi har fået mange af vores ønsker opfyldt. Vi mener, at handlingsplanen er et vigtigt skridt hen imod at fjerne ventelisterne til organtransplantation.

500.000 danskere vil være levende anonym organdonor

Nyreforeningen har fået gennemført en holdningsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. På spørgsmålet om, hvorvidt folk, i levende live, ville give deres ene nyre til en person, de ikke kender, svarer 14 % ja. Det svarer til, at 500.000 danskere ikke er fremmede for at være levende anonyme donorer. Resultatet er ligeså overraskende, som det er glædeligt.