Indlæg af Inger Marie Baumann Møller

Generalforsamling udsat til 2021

Der bliver ingen generalforsamling i Nyreforeningen i år. Det har foreningens forretningsudvalg netop besluttet. Generalforsamling 2020 bliver i stedet afviklet i foråret 2021 som en ekstraordinær generalforsamling før generalforsamlingen 2021. Her skal regnskabet godkendes, der skal vælges landsformand og anden næstformand. Baggrunden for udsættelsen Årsagen til udsættelsen er Corona-situationen. I første omgang blev landsmødet  flyttet […]

Har du fået brev fra regionen

Har du fået brev fra regionen, fordi din behandling er blevet udskudt på grund af Corona-situationen? Hvis ja, hvad stod der så i brevet? Var det fyldt med bøvl eller blomster? Det er Foreningen Danske Patienter gået i gang med at undersøge. “På flere af vores fællesmøder i sidste uge blev det fortalt, at regionerne […]

Der er 700 forskellige bakterier i din mund

Sygeplejersker og nyretransplanterede er ikke nok opmærksomme på mundhygiejnen. Det er en af konklusionerne i et bachelorprojekt, som Louise Rüsander Pedersen og Nina Krigslund Dietz-Larsen har lavet på sygeplejeuddannelsen i Odense. Gennem tre måneder har de to nu uddannede sygeplejersker arbejdet med projektet om nyrerecipienters håndtering af mundhygiejne, hvor de blandt andet via spørgeskemaundersøgelse hos Nyreforeningens […]

Lægemiddelstyrelsen styrker kommunikationen

Lægemiddelstyrelsen har i længere tid arbejdet med at identificere udfordringer, årsager og mulige initiativer, der kan være med til at afhjælpe forsyningsproblemer af medicin I denne uge lancerer Lægemiddelstyrelsen derfor en ny mulighed for at blive løbende opdateret med information om forsyningsvanskeligheder med medicin, som forventes at komme til at påvirke behandlingen af patienter i […]

Ny app kan afsløre smitte

314.000 danskere har indtil videre downloadet en smittestop-app, der blev lanceret torsdag i sidste uge. I takt med at samfundet genåbner, og danskerne begynder at mødes, er der en risiko for, at antallet af smittede stiger. Derfor er det nødvendigt fortsat at have et stort fokus på, at mindske spredningen af smitte i befolkningen, så […]

Samfundets problemer kastet på risikogruppe

Curt Sørensen er ét af de medlemmer af Nyreforeningen, der føler sig utryg i Flextrafiks biler. Mandag, onsdag og fredag skal han til dialysebehandling på Skejby Sygehus. “Siden Corona-beredskabet blev sat i værk, er jeg blevet transporteret frem og tilbage i en flexbil alene. Jeg bliver kørt i det selskabet  kalder ’en høj vogn’, idet […]

Flexible regler for Flextrafik

Det er op til sygehusledelsen i de enkelte regioner at afgøre, hvordan FlexTrafik skal forholde sig, når de kører med patienter i særlige risikogrupper. Og de regler er vidt forskellige i de fem regioner. Man kan sige, at retningslinierne for Flextrafik flexer. For eksempel har Anker Olthaver været bekymret i Region Sjælland, hvor han flere […]

Lotteri i en Coronatid

Det er svært at sælge lodsedler med de begrænsninger frygten Coronasmitten giver. Men måske kan denne beretning fra Kreds Vestsjælland give lidt inspiration. Her besluttede bestyrelsen igen at vove sig ud i at sælge lodder, efter at have ligget næsten stille i nogle år. Michael Rosenkvist har givet os denne status: “Selvom vi ikke har […]

Hvor tæt må man sidde

Anker Olthaver bor i Haslev. Tre gange om ugen kører han til dialyse på Holbæk Sygehus. En tur, der tager en time hver vej. Nogen gange er turen længere, for Anker kører med Flextrafik, der måske bliver nødt til at lægge turen omkring Roskilde. Men det accepterer den 70-årige Anker Olthaver. Hvad han ikke accepterer […]

Salg med omtanke

Sammen med en række andre foreninger genoptog Nyreforeningen i denne uge salget af lodsedler. ”Det er vi glade for. Men også lidt bekymrede”, siger Nyreforeningens landsformand Jan Rishave og tilføjer: ”Glade fordi salget er tilbage. Det er en vigtig del af vores eksistensgrundlag både centralt og ude i kredsene. Bekymrede fordi corona-virussen stadig er i […]