Indlæg af Angela Brink

Udbedt stillingtagen

Nyreforeningen arbejder for, at det skal gøres enkelt og let at tage stilling til organdonation og være en forudsætning for at modtage sit sundhedskort, at man har taget stilling til spørgsmålet om organdonation. Nyreforeningen mener, at kommunerne i forbindelse med og før udsendelse af donorkort skal bede modtageren tage stilling til organdonation ved disse fire valgmuligheder: […]

Formodet samtykke

Nyreforeningen arbejder aktivt for formodet samtykke. Det formodede samtykke indebærer, at man uden at indhente en direkte tilkendegivelse fra patienten beslutter at antage, at patienten, hvis denne var blevet spurgt, ville have givet sit samtykke. Konkret i forhold til organdonation betyder indførelsen af formodet samtykke således, at hvis man hverken har tilmeldt eller frameldt sig […]