Arv og testamente

Arv og testamente

Det er vigtigt, at du i god tid tager stilling til, hvad der skal ske med dine værdier, når du ikke er her længere. Hvem skal arve efter dig, og hvordan sikrer du dig, at dine ønsker bliver efterkommet?

Denne film fortæller om nogle af de vigtigste problemstillinger, som man skal tage stilling til vedrørende arv og testamente.

Læs desuden mere i vores pjece om arv og testamente.

Sådan håndterer Nyreforeningen arvesager

Ønsker du, at Nyreforeningen skal arve din formue eller en del heraf, er det nødvendigt at oprette et testamente. I testamentet indsætter du Nyreforeningen som arving og indskriver den ønskede del af arven.

Der skal ikke betales afgift af beløb testamenteret til Nyreforeningen. Hele beløbet går ubeskåret til Nyreforeningens arbejde.

Hvert år bliver Nyreforeningen tilgodeset i et antal arvesager. Det er vi meget taknemmelige for.

Som regel modtager vi kontante arvebeløb, men det sker også, at vi modtager arv i form af værdipapirer eller indbo. I disse tilfælde forsøger vi altid at omsætte arven til rede penge. Det gør vi, fordi det er den måde, vi bedst kan sikre, at arvemidler kanaliseres over i aktiviteter til gavn for patienter og pårørende.

Nogle gange har testator særlige ønsker til, hvilke aktiviteter der skal fremmes gennem arven. Sådanne ønsker accepterer vi naturligvis. Men vi foretrækker, at arven ikke bindes til bestemte aktiviteter, da vi så kan kanalisere pengene derhen, hvor behovet er størst.

Vi bruger altid arvemidler til aktiviteter, der gavner patienter og/eller pårørende. Det kan dog være meget forskellige aktiviteter. F.eks. vil vi gerne udbygge vores rådgivning og vores indsats for unge nyresyge. Derudover vil vi gerne løfte udbuddet af medlemstilbud, så vi når ud til alle – også de allersvageste.

For nærmere oplysninger om arv og testamente kontakt sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 eller mail@nyre.dk.

Opret testamente online

Nyreforeningen har indgået et samarbejde med virksomheden Dokument 24, hvor du kan oprette et gratis testamente online. Testamentet bliver gratis, når du vælger at donere arv til Nyreforeningen i testamentet.

Dokument 24 tilbyder også juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelse af dit testamente. Dette er ligeledes gratis.

Opret et testamente hos Dokument 24

Opret nemt et legat online

Hvis du udelukkende ønsker at donere et beløb eller en genstand til Nyreforeningen, så kan du oprette et legat. Et legat ændrer ikke på, hvem der i øvrigt arver efter dig, og du kan lave det, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej.

Du kan prøve løsningen gratis, helt uforpligtende – det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

 

Du kan også lave et fuldt testamente online via en af Nyreforeningens andre samarbejdspartnere og i den forbindelse oprette et legat:

Opret et legat med LegalDesk

Opret et legat med TestaViva

Rabat på oprettelse af testamente

Er du medlem af Nyreforeningen, får du rabat på oprettelse af et testamente hos advokatfirmaet Kroer Fink. Prisen for medlemmer er 3.000 kr. inkl. moms, og man sparer dermed 2.000 kr. Kontakt advokaterne på tlf. 71 99 29 29 og læs mere på www.kroerfink.dk.