dialyse

Analyse af bivirkninger ved dialyse sat i gang

Nyreforeningen har i dag modtaget følgende svar fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sagen om de mulige bivirkninger ved bestemte dialysefiltre på Roskilde sygehus:

”Region Sjælland har nedsat en task force, der skal undersøge, hvorfor man har set det øgede antal reaktioner i forbindelse med dialyse i regionen. Analysen er kompleks og er endnu ikke afsluttet.

Som du ved, reagerede regionen hurtigt på mistanken om en sammenhæng mellem allergiske reaktioner og filtrene, ved at stoppe brugen af FX CorDiax , skifte alle dialysepatienter over på andre filtre og orientere patienterne direkte om det.

På et møde i går mellem Sundhedsstyrelsen, Regionen og Fresenius Medical Care (producenten af FX CorDiax) blev det aftalt, at Fresenius Medical Care stiller deres produkt specialister til rådighed for task forcen, for at bidrage til analysen.

Status er dermed, at analysen stadig pågår og at en endelig konklusion, må forventes at tage nogen tid, da problemstillingen er kompleks.

Regionen har, ud fra en faglig vurdering, skiftet dialysepatienterne over på andre filtre og holder dem her, indtil man ved mere om årsagen til de allergiske reaktioner.

En lang række andre hospitaler i Danmark har valgt fortsat at anvende filteret, det de ikke har set særlige indikationer på problemer med allergiske reaktioner.”

 

Nyreforeningen følger sagen og vil informere om analysens resultater, når den er afsluttet, her på hjemmesiden.