dialyse-bivirkninger

Alvorlige bivirkninger ved dialysebehandling

På region Sjællands dialyseafdelinger er der observeret bivirkninger i forbindelse med behandling af dialysepatienter. Det skyldes formentlig bestemte filtre, der bruges ved dialyse.

Samlet set har regionens afdelinger identificeret 65 patienter med mulige reaktioner, hvoraf nogle er alvorlige. På sygehusene er der nedsat en særlig gruppe med det formål at følge og undersøge sagen nærmere.

Regionen har indberettet til Sundhedsstyrelsen og samtidig anmodet styrelsen om at vurdere, om der er behov for yderligere reaktion i sagen.

Sundhedsstyrelsen har kontaktet de afdelinger, der antages at benytte de pågældende filtre. Region Sjælland har skiftet filtre og orienteret alle hæmodialysepatienter i regionen. Patienter, der har oplevet problemer, orienteres individuelt og mundtligt.

Læs sikkerhedsmeddelelsen om filtrene.