Aftale trådt i kraft

Lov vedtaget for folk i risikogruppen og deres pårørende

Nu har Folketingets partier vedtaget løsningen, så mennesker i særlig risiko samt deres pårørende ikke skal vælge mellem job og helbred.

Det var resultatet af hårdt arbejde fra mange handicaporganisationer og Danske Handicaporganisationer.

Formand Thorkild Olesen roser aftalen og glæder sig over, at politikerne har lyttet. DH følger udviklingen for at sikre, at den virker som tilsigtet.

Aftalen indeholder fire væsentlige punkter:

  1. Mennesker i risikogruppen og pårørende i husstand med personer i den særlige risikogruppe er omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion, hvis det ikke er muligt med hjemmearbejde eller at indrette arbejdspladsen og ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er smitterisikofyldt.
  2. Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19 samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.
  3. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.
  4. Der er afsat 200 millioner kroner til ordningen. Loven vil blive hastebehandlet og gælde fra lovens ikrafttræden til og med den 31. august 2020.

Læs aftalen her