Udsættelser på grund af virus

Landsmøde og kurser er udsat

Nyreforeningen har besluttet af udsætte Landsmødet i starten af maj, Børne- og Ungeweekenden i begyndelsen af april samt kurser og konkrete møder i den nærmeste fremtid.
Årsagen er Corona-virussen og frygten for smitte.

– Vi tør ikke løbe nogen risiko, siger souschefen i Nyreforeningen Jan Jensen, der lige nu arbejder på at finde en ny dato til landsmødet i efteråret.

Formændenes beretninger vil blive lagt her på hjemmesiden og mailes til kredse med link til hjemmesiden.

Årets Solfangerpris udsættes.

Uddeling af forskningsmidler bliver dog ikke udsat idet direktøren sender pengene til modtagerne

Revideret regnskab til godkendelse bliver udsendt til kredsene med henblik på kommentering og bliver behandlet på generalforsamlingen engang i efteråret.