Ændret servicelov rammer skævt ift. merudgifter

Nye ændringer i serviceloven relateret til merudgifter indebærer intervaller for kompensation, der risikerer at under- og overkompensere nyresyge, der har brug for støtte. Det er skævt, mener Nyreforeningen.

Den 1. januar 2018 træder en ændret servicelov i kraft, som kan få betydning for voksne nyresyge, der får støtte til merudgifter og til hjælpemidler. Reglerne bliver ændret for at gøre det mere enkelt at søge om merudgifter.

Der er flere forbedringer i den nye lov. Men Nyreforeningen mener, at loven rammer skævt ved ændringerne for reglen for paragraf 100, fordi der er indført intervaller for støtte, der risikerer at under- og overkompensere borgerne for de ekstraudgifter, de har fx som følge af deres nyresygdom. Har man fx merudgifter for 1500kr, bliver man kun kompenseret med 1000 kr. Det er for Nyreforeningen at se et ikke ubetydeligt beløb, man underkompenseres, men kan have stor betydning for mange nyresyge. Se de præcise intervaller længere nede.

Kommunerne skal senest pr. 1. januar 2019 foretage en genberegning af alle merudgiftssager efter de nye regler.

Sådan vurderes støtte til merudgifter

Du skal have merudgifter for 6408 kr. pr. år for at komme i betragtning for støtte efter Servicelovens § 100. Merudgifterne vil blive vurderet ud fra tre intervaller for støtte:

  • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 534-1500 kr. om måneden, udbetales et standardbeløb på 1000 kr.
  • Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1500-2500 kr., udbetales et standardbeløb på 2000 kr.
  • Hvis dine merudgifter udgør mere end 2500 kr.pr. måned, ydes tilskuddet med et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Du kan læse mere om dine sociale rettigheder i forbindelse med fx sygdom, sundhed, arbejde og økonomi på www.nyre.dk/dine-rettigheder

Bagatelgrænse er ikke en bagatel

Et andet kritikpunkt ved loven i det hele taget – og ikke noget nyt – er for Nyreforeningen den såkaldte bagatelgrænse på 534 kr. om måneden. Det vil sige, at har man merudgifter for under 534 kr. om måneden eller derunder, kan man ikke få dem dækket. Det er for Nyreforeningen at se slet ikke en bagatel.

Det er ikke kun i forhold til merudgiftsydelsen, men også i forhold til hjælpemidler, der findes en bagatelgrænse.