Aarets-solfanger-2015

Årets solfanger er et forbillede

Aarets-solfanger-2015

”Jesper fortjener at blive Årets solfanger fordi han er et forbillede, fordi han viser, at selvom man får dårlig nyre som ung, kan man få sig en uddannelse, stifte familie, bevare sit gode humør og samtidig have overskud til andre.”

Sådan skriver kreds Sønderjylland i deres indstilling af Jesper Collin til Årets solfanger, og det er netop grunden til, at Jesper blev valgt til at få titlen i år.

Jesper Collin er knap 49 år og er frivillig i kreds Sønderjyllands bestyrelse. Han fik dårlig nyre som ung og startede i dialyse i en alder af 23 år. Han har været igennem to transplantationer og venter pt. på sin tredje transplantation. Hans kone ville gerne give ham sin ene nyre, men de matchede desværre ikke. Pga. Jespers væsen var der dog straks tre andre, der meldte sig som donor.

Trods modgang er Jesper altid parat til at holde humøret oppe hos sine med-patienter i dialysen. Han har altid humoren med sig og alle får et godt grin i hans nærhed. Det fik de også, da Nyreforeningen havde 40 års jubilæum. Jesper skaffede underholdning til dialysen: 2 mand med rumsterstang, savblad, harmonika og sjove historier.

Jesper er stadig på arbejdsmarkedet, og med fire gange ugentlig dialyse skulle man tro, at han ikke havde overskud til Nyreforeningen, MEN nej! Han er utrolig aktiv. Han er tovholder på Nyrernes dag. Han får hurtigt sat pavilloner op, hentet strøm i en forretning og har sammen med familien bagt 150 kager – med Nyreforeningens logo. Hans søn sælger lodsedler, men kan ikke lide at gå alene rundt, og straks står Jesper parat, fordi han ved, at lodseddelsalget er vigtigt for Nyreforeningen.

Jesper Collin fik overrakt diplom og gave i forbindelse med Nyreforeningens landsmøde den 25. april.

Se hvem der tidligere har fået prisen og hvordan du kan indstille en person.