gener

60.000 patienter vil få gavn af genetiske analyser de næste 4 år

I en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet kan man i dag læse, at op mod 60.000 patienter vil kunne se frem til en bedre diagnostik og mere skræddersyet behandling. Dette er således ambitionen med en ny køreplan for personlig medicin, der er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Nationalt Genom Center. Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget omkring 1 milliard kroner til at kickstarte Nationalt Genom Center og betale for centerets infrastruktur og de første 60.000 genetiske analyser.

Læs hele pressemeddelelsen her.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udtaler: ”Mange lande er ligesom Danmark i gang med at udvikle personlig medicin. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden betyder, at Danmark i ét ryk vil kunne løfte den samlede indsats for personlig medicin til et niveau, som det ellers vil tage lang tid at opnå i det danske sundhedsvæsen. På tre områder er den danske indsats unik. Vi har fokus på, at personlig medicin kommer patienterne til gode med det samme. Vi har offentlig kontrol med brug af oplysninger fra danske patienter. Og vi udvikler personlig medicin nationalt, så patienterne får samme tilbud, uanset hvor i Danmark, de er på hospitalet”.

Hvad kan udvikling af Personlig Medicin betyde for patienterne?

  • Læger kan opnå bedre forståelse af sygdomme, og patienter vil dermed få bedre behandling.
  • Læger kan stille mere præcise diagnoser og sikre bedre forebyggelse af arvelige sygdomme i familien.
  • Læger kan begrænse brug af behandlinger, der ikke virker, og dermed vil patienter opleve færre bivirkninger.
  • Læger kan få større sikkerhed for, at de behandlinger patienten tilbydes, virker ved den specifikke sygdom.