500.000 danskere vil være levende anonym organdonor

Nyreforeningen har fået gennemført en holdningsundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. På spørgsmålet om, hvorvidt folk, i levende live, ville give deres ene nyre til en person, de ikke kender, svarer 14 % ja. Det svarer til, at 500.000 danskere ikke er fremmede for at være levende anonyme donorer. Resultatet er ligeså overraskende, som det er glædeligt.

Hvis man spørger i det danske sundhedssystem, hvorfor vi i Danmark ikke gennemfører nyretransplantationer fra anonyme levende donorer, får man et svar i retningen af, at transplantation fra anonyme donorer ikke vil bidrage med ret mange transplantationer, da det kun er ganske få, som er villige til, i levende live, at give deres ene nyre, til en de ikke kender.

”Det kan forekomme ufatteligt, at nogle mennesker rummer så stor generøsitet, at de er villige til at lade sig operere for at give en nyre til en ukendt. Selvom 14 % siger ja til at være levende anonyme donorer, er det naturligvis væsentligt færre, som rent faktisk vil lade sig operere. Men tiden er inden til, at vi reviderer den opfattelse, at det kun er nogle ganske få, og lidt specielle mennesker, som vil være levende anonyme organdonorer”, udtaler Stig Hedegaard Kristensen, formand for Nyreforeningen.

Ved enhver transplantation fra en levende donor, skal det sikres, at ønsket om at give en nyre er helt frivilligt, at der ikke er penge involveret og at donor kender til og har forstået de risici, som det indebærer at give sin ene nyre væk. Er disse forhold opfyldt, er det Nyreforeningens opfattelse, at en holdningsændring til levende anonym organdonation er nødvendig. 337 danskere venter på en ny nyre, og der er intet medicinsk eller lovgivningsmæssigt til hinder for at gennemføre transplantationer fra levende anonyme donorer.

I England har man gennemført nyretransplantationer fra levende anonyme organdonorer siden 2006. Første år gav det kun 6 ekstra transplantationer, men i 2012 var tallet 76.

”Det er svært at vide, hvor mange ekstra nyretransplantationer, vi vil få, hvis der åbnes op for anonyme donorer. Men erfaringerne fra England kunne tyde på, at flere melder sig i takt med at muligheden bliver kendt. Da vi i Danmark begyndte at gennemføre nyretransplantationer fra levende donorer, som ikke var genetisk beslægtede med patienten, gav det heller ikke så mange ekstra transplantationer i starten. I dag er 40 % af de levende nyredonorer ikke genetisk beslægtede med den patient, de giver en nyre til. Jeg tror potentialet for transplantation fra anonyme donorer, er større end vi tror”, afslutter Stig Hedegaard Kristensen.