18 år – og hvad så?

Efter Servicelovens § 41 og 42 har du som forælder ikke længere ret til dækning af merudgifter til dit nyresyge barn eller tabt arbejdsfortjeneste, når dit barn fylder 18 år og dermed bliver myndig. Du har heller ikke længere forsørgerpligt over for dit barn. Inden dit barn fylder 18 år, kan det derfor være en god idé sammen med dit barn at få en samtale med sagsbehandleren i kommunen.

Unge nyresyge adskiller sig fra andre unge, og det er derfor vigtigt at kende de støttemuligheder, der er. Den unge kan have nogle begrænsninger, som er vigtige at tage hensyn til. Overvej f.eks. følgende spørgsmål:

  • Hvad er realistisk i forbindelse med at tage en uddannelse – skal der f.eks. søges som støttemuligheder?
  • Er et fysisk hårdt job uhensigtsmæssigt?
  • Er det muligt at passe et studiejob ved siden af sit studie?
  • Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte?

Du er meget velkommen til at kontakte Nyreforeningens socialrådgiver og få en snak, inden du kontakter kommunens sagsbehandler.