Udvalg

Her får du overblik over vores udvalg, hvad de arbejder med og hvordan du kan kontakte dem. I alle udvalg sidder der et medlem af Forretningsudvalget, og alle udvalg har valgt en formand. Udvalgene består udelukkende af frivillige og en sekretær fra sekretariatet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget varetager den daglige drift i samarbejde med sekretariatet.
Se Forretningsudvalgets seneste dagsorden og referater

Jan Rishave (landsformand)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Malene Madsen (næstformand)40 52 56 62 malenejm@gmail.com
Gunner Nielsen98 38 33 72 gunner.nielsen@gmail.com
Solveig Lauridsen 30 56 20 55 sysol2013@gmail.com
Bent Nielsen 45 82 14 00 bellisbakken@mail.dk
Karin Wermuth 31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Preben Glue25 63 88 07 preben.glue@mail.com
Jette Thaarup22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Morgens Bo Birch55 34 41 07 bo-birch@outlook.dk
Poul Erik Henriksen – suppleant

Sekretær for Forretningsudvalget: Sven Gerner Nielsen, tlf. 22 60 20 11, sgn@nyre.dk

Politisk udvalg

Politisk udvalg udarbejder forslag til politikker, f.eks. på det sundheds- og socialpolitiske område og sørger for, at vores vedtagne politikker omsættes til konkrete forbedringer for medlemmerne.
Se Politisk udvalgs seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Politisk udvalg

Malene Madsen (formand og rep. for Forretningsudvalget)40 52 56 62 malenejm@gmail.com
Anne Marie Ørving40 40 64 81 rie@2640reerslev.dk
Preben Glue (på valg i 2018)25 63 88 07 preben.glue@mail.com
Henning Søndergaard
Peter Husted Sørensen60 82 58 40 peterhusted@outlook.dk

Sekretær for Politisk udvalg: Sven Gerner Nielsen, tlf. 22 60 20 11, sgn@nyre.dk.

Redaktionen

Redaktionen har ansvaret for udgivelsen af Nyrenyt og pjecer samt hjemmesiden og grafisk arbejde.
Se Redaktionens seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Redaktionen

Jan Rishave (ansvarshavende redaktør)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Gunner Nielsen (rep. for Forretningsudvalget)98 38 33 72gunner.nielsen@gmail.com
Helle Wilmann Søndergaard hellewilmann@gmail.com
Cille Schmidt (på valg i 2018) cille.schmidt@gmail.com
Michael Rosenkvist40 85 50 80 micros911@gmail.com

Sekretær for Redaktionen: Puk Holm Hansen, tlf. 41 19 51 00, phh@nyre.dk.

Kampagneudvalget

Udvalget har ansvaret for den strategiske udvikling af lotteriet, Nyrernes Dag og andre fundraisingaktiviteter samt for planlægning af kampagner, der sikrer synlighed eller sætter fokus på emner, der er vigtige for vores medlemmer.
Se Kampagneudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Kampagneudvalget

Bent Nielsen (formand og rep. for Forretningsudvalget)45 82 14 00 bellisbakken@mail.dk
Irene Renee Viggo30 55 14 21 ir.viggo@gmail.com
Henrik Pilgaard28 43 50 10 pilgaard3@tdcadsl.dk
Karin Wermuth (på valg i 2018)31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Thomas Helligsø (på valg i 2018)40 44 98 48 post@th-data.com

Sekretær for Kampagneudvalget: Maria Helene Olesen, tlf. 50 93 59 48, mho@nyre.dk.

Kursus- og motionsudvalget

Kursus- og motionsudvalget tilrettelægger og gennemfører kurser og konferencer for at uddanne foreningens frivillige og støtte medlemmerne på landsplan. Udvalget sikrer desuden, at der er fokus på vigtigheden af motion.
Se Kursus- og motionsudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Kursus- og motionsudvalget

Tina Späth tina@spath.dk
Elin Johansson (på valg i 2018)32 58 99 99 eljo.christianshavn@gmail.com
Tine Buus Andersen (på valg i 2018)26 27 24 10 tinebuusandersen@gmail.com
Bent Nielsen45 82 14 00 bellisbakken@mail.dk

Sekretær for Kursus- og motionsudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Ungdomsudvalget

Udvalget er ansvarlig for, at foreningen yder relevant støtte og vejledning til unge med nyresygdom og afholder bl.a. to årlige weekendkurser for de unge.
Se Ungdomsudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Ungdomsudvalget

Charlotte Willer Kristensen (formand)28 90 22 88 charlotte@mortenwiller.dk
Alexander Riis-Nielsen (næstformand)alexriis1@gmail.com
Svend Dyrvigsdyrvig@hotmail.com
Pernille Vind Kristensen
Kris Vistoft Sørensen, suppleantkris_magics@hotmail.com
Sanne Ibsen, suppleant

Sekretær for Ungdomsudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Børneudvalget

Børneudvalget har ansvar for, at foreningen på bedst mulig vis varetager børnenes interesser.
Se Børneudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Børneudvalget

Solveig Lauridsen (rep. for Forretningsudvalget)75 92 73 23sysol@sol.dk
Henrik Rasmussen (på valg i 2018)60 60 43 12henrik.og@dsa-net.dk
Jonas Buron
Anja Birk Christiansen

Sekretær for Børneudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Rejseudvalget

Rejseudvalget arrangerer udlandsrejser for vores medlemmer og er ansvarlig for foreningens to feriehuse.
Se Rejseudvalgets seneste dagsorden og referater.

Jan Rishave (formand og rep. for Forretningsudvalget)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Marrijanne Lauridsen22 93 80 87 marrijanne@hotmail.com
Lene Tvernø (på valg i 2018)40 99 25 17 lene_tverno@baxter.com
Jette Thaarup (på valg i 2018)22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Christen Ross21 82 93 50 chrross@post12.tele.dk

Sekretær for Rejseudvalget: Maria Helene Olesen, tlf. 50 93 59 48, mho@nyre.dk.

Feriehusudvalget

Feriehusudvalget er ansvarlig for foreningens to feriehuse.
Se Feriehusudvalgets seneste dagsorden og referater

Ann Bellis Hansen28 89 76 96hansenann@hotmail.com

Sekretær for Feriehusudvalget: Birthe Nielsen, tlf. 50 93 59 41, dialyse@nyre.dk.

Urologisk udvalg

Urologisk udvalg varetager urologiske patienters interesser fysisk, psykisk og socialt, udvikler medlemstilbud og informationsmateriale til mennesker med urologiske sygdomme, hverver medlemmer blandt mennesker med urologiske sygdomme, etablerer samarbejde med de urologiske afdelinger på hospitalerne og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for mennesker med urologiske sygdomme.
Se Urologisk udvalgs seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Urologisk udvalg

Henrik Pilgaard (formand og på valg i 2018)28 43 50 10 pilgaard3@tdcadsl.dk
Allan Nielsen (på valg i 2018)22 61 92 42 congasallan@gmail.com
Pia Nielsen40 18 03 05 nyreforeningen@yezz.dk
Tina Maibøll Bülow tinajp25@hotmail.com

Sekretær for Urologisk udvalg: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Pårørendeudvalget

Pårørendeudvalget varetager pårørendes interesser i foreningen, tilbyder erfaringsudveksling og udvikler medlemstilbud til pårørende, hverver medlemmer blandt pårørende og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for pårørende.
Se Pårørendeudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Pårørendeudvalget

Karen Marie Riis (formand)21 62 08 91 s-riis@mail.tele.dk
Karin Wermuth (rep. for Forretningsudvalget)31 23 37 35 trunte-1973@hotmail.com
Jette Thaarup22 81 46 78 jettethaarup@hotmail.com
Tine Stjernstrøm (på valg i 2018)25 30 48 03tinevs@hotmail.com
Berit Roed (på valg i 2018)20 47 82 95 beritroed1@gmail.com

Sekretær for Pårørendeudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.

Donorudvalget

Donorudvalgets formål er at fremme organdonationens udvikling i Danmark og Europa, at udvikle medlemstilbud til donorer, at hverve medlemmer blandt donorer og at fremsætte forslag til politikker og holdninger vedrørende organdonation.
Se Donorudvalgets seneste dagsorden og referater.
Kommissorium for Donorudvalget

Bent Nielsen (rep. for Forretningsudvalget)bellisbakken@mail.dk
Anne Marie Ørving (på valg i 2018)40 40 64 81 rie@2640reerslev.dk
Daniella Emilie Siintra (på valg i 2018)50 52 48 49 dreamtour2005@yahoo.com
Dorthe Frahm (på valg i 2018)38 86 72 64 frahm@vip.cybercity.dk

Sekretær for Donorudvalget: Sven Gerner Nielsen, tlf. 22 60 20 11 , sgn@nyre.dk

Cystenyreudvalget

Cystenyreudvalget har fokus på de medlemmer, som har cystenyrer. De arbejder bl.a. med informationsmateriale til denne gruppe.
Se Cystenyreudvalgets seneste dagsorden og referater.

Preben Glue (på valg i 2018)25 63 88 07 preben.glue@mail.com
Jan Rishave (på valg i 2018)28 90 93 14 jan.rishave@gmail.com
Jan Thøgersen (på valg i 2018) jan@thogersen.dk
Marrijanne Lauridsen (på valg i 2018) marrijanne@hotmail.com
Pia Nielsen nyreforeningen@yezz.dk

Oplysning om Organdonation

Solveig Lauridsen er repræsentant for Nyreforeningen i arbejdsgruppen ‘Oplysning om Organdonation’, som hører under Dansk Center for Organdonation.

Kommende møder i arbejdsgruppen er 4. september og 14. november 2018.

Se seneste dagsorden og referater fra Nyreforeningens deltagelse i arbejdsgruppen.