Tag med på familiekursus

Familiekursus

I Kristi Himmelfartsferien den 25. – 28. maj holder vi kursus for familier, hvor mor eller far har en nyre- eller urinvejssygdom. Det foregår på Dayz Søhøjlandet i Gjern.

Så har du børn under 18 år? Og har du lyst til at gøre noget for dine børn og få en god oplevelse? Har du og din familie lyst til at byde ind med dine erfaringer, og lyst til at blive klogere på andre familier i lignende situation? Så meld jer til familiekurset og glæd jer til begivenhedsrige dage med masser af input og ny energi.

Familiekurset byder på faglige oplæg, erfaringsudveksling og socialt samvær. Kurset giver børn og forældre mulighed for at møde andre i samme situation. Især oplever vi, at børn får rigtig meget ud af at møde andre børn med syge forældre.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte souschef og socialrådgiver Jan Jensen på telefon 50 93 59 50.

Pris og tilmelding

Familiekurset koster 350 kr. pr. person, og børn/unge under 18 år deltager til halv pris.

Tilmeldingsfristen er den 27. marts 2017.

Læs mere og tilmeld jer.