Handicappuljen beskæres ikke efter pres fra foreningerne

Danske Handicaporganisationer – herunder Nyreforeningen – og foreningen Sjældne Diagnoser har samarbejdet om at forhindre, at Handicappuljen for 2017 bliver beskåret.

Handicappuljen blev ellers uden varsel beskåret med 4 millioner, hvilket ville betyde markant færre og ringere foreningsaktiviteter for børn og unge med kronisk sygdom eller handicap og deres familier.

Nyreforeningen søger hvert år Handicappuljen om midler til at afholde familiekurser for familier med et nyresygt barn. Tilskuddet fra puljen er nødvendigt for, at kurserne kan gennemføres.

”Vores familiekurser er unikke. Her får familierne bl.a. faglig viden, som de ikke får andre steder. Men det allervigtigste er, at vi giver dem muligheden for at erfaringsudveksle med andre i samme situation. Det gælder både for de syge børn, deres forældre og de raske søskende. Det betyder utroligt meget at se, at andre er i samme båd som en selv. Mange familier skaber et netværk på vores kurser, som de har glæde af i mange år efter,” siger Jan Jensen, souschef og socialrådgiver i Nyreforeningen.

Foreninger og familier tog kampen op

Flere af de familier, som tidligere har deltaget i vores familiekurser, har bakket op om kampen mod nedskæring af Handicappuljen ved at skrive om, hvor meget familiekurset har betydet for dem. Tak til alle jer, som tog jer tid til at skrive til politikerne. I næste nummer af Nyrenyt (som udkommer 1. juni 2017) kan du læse udvalgte beretninger fra de familier, som har skrevet deres beretninger, og du kan læse Alexanders her.

Tak til de politiske ordførere og til ministeren for at lytte og handle. Vi samarbejder med de andre foreninger under Danske Handicaporganisationer om at sikre, at der ikke fremover skæres i Handicappuljen.

Baggrund

I marts måned blev det klart, at årets Handicappulje var blevet beskåret fra 12 til 8 mio.kr. Det betød markant ringere vilkår for de frivillige foreningers aktiviteter for handicappede og kronisk syge børn og unge og deres familier. Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser opfordrede derfor medlemsforeningerne til at fortælle politikerne og Socialministeren om konsekvenserne af beskæringerne. Det var der mange, der gjorde. Og det gjorde indtryk.

Sjældne Diagnoser har nu fået brev fra Socialministeren, hvor hun udtrykker stor sympati for det arbejde, der udføres for midlerne fra Handicappuljen. De partier, der står bag satspuljen, har fundet en løsning, hvor Handicappuljen for 2017 bliver tilført 4,3 mio. kr. I sit brev til Sjældne Diagnoser udtrykker Socialministeren håb om, at midlerne gør gavn. Det gør de!