Faa-en-bisidder

Få en bisidder gennem Danske Patienter

Vidste du, at du kan få en bisidder gennem Danske Patienter?

Hvis du har indsendt en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, får du tilbudt en dialogsamtale med din region. Samtalen har til formål at afklare de ting, der er sket i dit behandlingsforløb.

Du møder for eksempel den læge, der har haft ansvaret for din behandling, hospitalsledelsen eller andre, som regionen har valgt til at gennemføre samtalen.

Som patient må du tage en person med til samtalen – det man kalder en bisidder. Det kan være et familiemedlem eller en god ven, men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra Danske Patienters bisidderordning.

Læs mere om ordningen og hvordan du får en bisidder på Danske Patienters hjemmeside.