Indlæg af KarinaEK

Tegnefilm om nyresygdom

H.C. Andersen Børnehospital og Nyremedicinsk Afdeling Y i Odense har med donation fra Trygfonden fået udviklet interaktive tegnefilm om nyresygdom. Tegnefilmene er til børn, der gennem små klip kan klikke sig frem og tilbage og lære om f.eks. nyrernes funktion, dialyse, transplantation og livet med nyresygdom.

Pårørende

Nyreforeningen mener, at nyrepatienter, der ikke med sikkerhed er i stand til at forstå egen situation og til at give udtryk for sin vilje (kommunikere), bør ledsages af en pårørende, som kender patienten indgående. Patienten skal selv kunne udpege én pårørende som forløbskoordinator, og denne skal gives ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse […]

I Sønderborg starter alle i planlagt dialyse

Sønderborg sygehus modtager i år prisen, som Nyreforeningen hvert år uddeler til det sygehus, som har forbedret sig mest indenfor planlagt dialyse. Det vil sige, at sygehuset har haft størst fremgang i forhold til, hvor mange patienter der kommer i planlagt dialyse fremfor akut dialyse.

Kristine er Årets solfanger 2017

Kristine Lykke Roed modtog på årets landsmøde prisen som Årets solfanger for sine nærværende og rørende fortællinger på TV, som har vist danskerne, hvordan det føles at mangle et livsvigtigt organ.

Handicappuljen beskæres ikke efter pres fra foreningerne

Danske Handicaporganisationer – herunder Nyreforeningen – og foreningen Sjældne Diagnoser har samarbejdet om at forhindre, at Handicappuljen for 2017 bliver beskåret. Flere af de familier, som tidligere har deltaget i vores familiekurser, har bakket op om kampen mod nedskæring af Handicappuljen ved at skrive om, hvor meget familiekurset har betydet for dem. Og det har virket!

Netværk er så utrolig vigtigt

Vi søgte efter ligestillede og fandt heldigvis frem til et kursus i Nyreforeningen, hvor vi kunne møde andre familier med nyresyge børn. Det blev starten på et godt og stærkt netværk, som jeg, min mor og søskende har haft stor glæde af igennem alle mine faser af nyresygdom.

Københavns Kommune sikrer hjælp til de svageste dialysepatienter

Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune tager nu ansvar for en af kommunens sårbare grupper – mennesker som har behov for hjælp til dialysebehandling i hjemmet. Det sker efter afslutningen på et pilotprojekt mellem kommunen og Rigshospitalet, som gav anledning til diskussion om, hvorvidt en ordning, hvor kommunens hjemmesygepleje assisterer borgere i p-dialyse, skulle fortsætte.

Tag med på familiekursus

Har du børn under 18 år? Har du lyst til at gøre noget for dine børn og få en god oplevelse? Har du og din familie lyst til at byde ind med dine erfaringer, og lyst til at blive klogere på andre familier i lignende situation? Så meld jer til og glæd jeg til begivenhedsrige dage med masser af input og ny energi.